Pomôžte podporiť átriové ihrisko

3x
17. November 2015

Občianske združenie Priatelia základnej školy Komenského 23, Bardejov

vizualozacia1.jpg

 Vizualizácia

 

"Podporte, prosím, tento projekt svojimi hlasmi. Budeme radi, ak tento odkaz budete zdieľať aj na sociálnych sieťach a zapojíte do našej kampane za nové átriové ihrisko čo najviac ľudí. Podmienky hlasovania nájdete pod projektom. Jedná sa o dobrú vec, ktorá bude slúžiť mnoho rokov stovkám detí našej školy," uviedla na začiatok M. Peláková zo ZŠ na Komenského ulici v Bardejove. 

Miesto realizácie projektu: Základná škola, Komenského ul. 23, Bardejov

Ciele projektu:
Premeniť veľké a nefunkčné školské átrium na ZŠ, (navštevuje ju 851 žiakov), ktoré sa v súčasnosti čiastočne využíva na uskladnenie rôzneho materiálu a pracovného náradia, na priestor, ktorý bude v súlade so zásadami bezpečnosti a hygieny využívaný na oddych, relaxáciu a zmysluplné využitie voľného času nie len žiakmi školy počas prestávok a popoludňajších a voľnočasových aktivitách školského klubu, ale aj na stretnutia žiakov a rodičov, triednych kolektívov, krúžkov, organizovanie súťaží, záujmovú činnosť, aktivity s deťmi z patronátnej materskej školy.

Chceme v spolupráci s rodičmi žiakov, priateľmi školy, dobrovoľníkmi z iných spoločenských organizácií (Únia žien Slovenska, atletický klub, volejbalový oddiel, občianskym združením EKOnART) vybudovať funkčné, bezpečné, hygienicky ľahko udržateľné a estetické ihrisko ako oddychový priestor, ktorý bude využívať široká škála rôznorodých kolektívov spolupracujúcich so školou.

Novovzniknutý priestor poskytne mnohé možnosti aktívneho trávenia voľného času detí , pomôže rozvíjať ich pohybové schopnosti, zabezpečí možnosť aktívneho pobytu na čerstvom vzduchu, prispeje k zvyšovaniu telesnej kondície, budovaniu telesného aj duševného zdravia detí, poskytne možnosť na aktívny oddychu a relaxáciu.

Hlavné aktivity a ich prínos:
V spolupráci s rodičmi žiakov, priateľmi školy, dobrovoľníkmi (Únia žien Slovenska, atletický klub, volejbalový oddiel, OZ EKOnART) budú na steny budovy namontované tabule na kreslenie. Po obvode budú nainštalované exteriérové cvičiace stroje ( 6ks). Dominantou bude hracia veža s preliezkami, stenou na lezenie, kĺzačkou, hojdačkami (2ks), 2 samostatné pružinové hojdačky,stôl na stolný tenis, trampolína. V rohu bude pieskovisko. Postavený altánok doplníme stolmi a lavicami, aby sa mohol využívať na oddych, vyučovanie, posedenia. Parčík doplníme okrasnými rastlinami, bylinkami s označením názvov. V átriu bude ja pitko s pitnou vodou.


Prínos:
1. Využitie čistého, bezpečného, estetického a športovým náradím vybaveného prostredia žiakmi našej školy denne v čase prestávok,
2. Využitie v rámci hodín telesnej výchovy,
3. Využitie v rámci činnosti v školskom klube,
4. Využitie na netradičné vyučovacie hodiny v exteriéri,
5. Posedenia triednych kolektívov v rámci triednických hodín a záujmovj činnosti,
6. Stretnutia kolektívov rodičov a žiakov jednotlivých tried s cieľom upevňovania kolektívov, budovanie pozitívneho vzťahu ku škole
7. Realizácia športových a zábavných podujatí v škole
8. Priestor na spoločné športové podujatia s patronátnou materskou školou.
9. Každý deň počas vyučovania bude átrium využívať min. 250 detí, ŠKD – denne 60 detí, v čase prázdnin účastníci denných detských táborov.

Hlasovať môžete tu: http://buducnostsudeti.sk/354/atriove-ihrisko/ 

(12:45, red)

Diskusia
Pridať komentár