V Kružlove vyrástla protipovodňová ochrana, do užívania ju odovzdal Fico a Žiga

28x
08. November 2015

Kružlov už vytápať nebude, má novú protipovodňovú ochranu

ahojbjkružlov (2).JPG

 Premiér Robert Fico a starosta obce Kružlov Jozef Kmec

 

Obec Kružlov v bardejovskom okrese, ktorú od roku 1996 desaťkrát zaliala veľká voda, bude lepšie chránená. Nová protipovodňová ochrana ju zabezpečí pred storočnou vodou. Do užívania ju dnes odovzdali predseda vlády Robert Fico a minister životného prostredia Peter Žiga spolu s vodohospodármi zo Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Hlavný prínos diela je zvýšenie protipovodňovej ochrany v obci Kružlov. Cieľ projektu bol bezpečne previesť obcou Kružlov prietok storočnej vody, t.j. 105,0 m3.

Začiatok úpravy je na okraji intravilánu obce Kružlov, v mieste zaústenia potoka Slatvinec do vodného toku Topľa. Koniec je proti prúdu vodného toku, južným smerom, za intravilánom obce. Celková dĺžka stavby je 2 208 metrov. Samotné dielo obsahuje čiastočnú úpravu trasy koryta, zmiernenie pozdĺžneho sklonu kamennými prahmi, opevnenie svahov priečneho profilu koryta kamennou dlažbou a oživenou kamennou rovnaninou a vybudovanie brodu. „Vodohospodársky významný vodný tok Slatvinec, ktorého neupravené brehy povodne neustále devastovali, je dnes tokom upraveným so spevnenými brehmi a zvýšeným prietokom až na takzvanú 100 ročnú vodu,“ povedal minister Peter Žiga. Celkové náklady na vybudovanie protipovodňovej ochrany Kružlova boli 1,7 milióna eur, z toho 1,6 milióna pochádzalo z európskych peňazí a štátneho rozpočtu.

Kružlov leží na sútoku dvoch neupravených vodohospodársky významných vodných tokov – Slatvinca a Tople, preto ju v minulosti často zasiahli ničivé povodne - od roku 1996 desaťkrát, v rokoch 2000, 2004, 2008, 2009, 2010 a 2014, s celkovým trvaním povodňovej aktivity 166 dní. V období častých zrážok alebo jarného topenia snehu sa všetka voda sústreďuje do Slatvinca, ktorý je prítokom Tople, a spolu s jeho ďalšími prítokmi nadobúda zvýšený prietok, čo spôsobuje problémy obci ako aj jej obyvateľom. Pri povodniach dochádzalo k zmenám koryta, voda odplavila  brehy, mosty, cesty, ochromila dopravu, ale aj život v obci s 960 obyvateľmi.  Pôvodný tok bol neupravený, po povodniach boli svahy koryta značne poškodené. V mieste úpravy potok pri povodňových prietokoch ohrozoval zástavbu s priľahlými pozemkami a zároveň eróznou činnosťou spôsoboval nestabilitu svahov.

Ochrana Kružlova je jedna z vyše dvoch desiatok protipovodňových stavieb po celom Slovensku, ktoré dokončia vodohospodári ešte v tomto roku. Predvčerom odovzdali zrekonštruovanú hať na Zemplínskej šírave v Zalužiciach, vo štvrtok definitívne ukončenie protipovodňovej ochrany na rieke Poprad v Starej Ľubovni, predtým nové mobilné hradenie na protipovodňovom múre v Komárne, zrekonštruované ochranné hrádze na vodnom diele Kráľová, dokončenie obnovenej hate vo Vyšnom Opátskom v Košiciach či ďalšie protipovodňové stavby v Harichovciach a Lipanoch. 

(14:45, j)

812
Diskusia
Pridať komentár