Výzva na predloženie nominácií na Ocenenie za občiansku statočnosť

1210x
22. Jún 2022
Výzva na predloženie nominácií na Ocenenie za občiansku statočnosť
Nominácie zasielajte do 31.8.2022
 
S cieľom zvyšovať citlivosť spoločnosti na nekorektné správanie pracovníkov vo verejnej správe a volených predstaviteľov štátu a územných samospráv, resp. extrémistických skupín vyhlasujeme v poradí 2. výzvu na predkladanie nominácií ľudí, ktorí sa svojou odvahou a občianskou statočnosťou pričinili o obranu verejného záujmu a spravodlivosti, alebo sa nebáli poukázať na nekorektné praktiky pri výkone správy vecí verejných, vrátane školstva.
 
Nominácie zasielajte do 31.8.2022 na adresu: fortis.bardejov@gmail.com v tvare:
 
1. meno a priezvisko nominovaného, obec, kontakt (e-mail, resp. tel. č.)
 
2. stručné odôvodnenie nominovania
 
3. meno navrhovateľa (dobrovoľne)
 
Ocenenie založila občianska iniciatíva Fortis – podporujeme občiansku statočnosť, ako jeden z jej nástrojov na posilňovanie a zviditeľňovanie statočného a odvážneho občianskeho konania v prospech verejného záujmu.
 
 Ocenenie z minulého roka
 
Udeľuje sa ako poďakovanie ľuďom z Bardejova a okresu Bardejov za ich odvážny čin vyznačujúci sa obhajobou spravodlivosti a verejného záujmu, spojeného s rizikom straty osobného komfortu, resp. čeliacim vyhrážkam, trestným oznámeniam, strate zamestnania či posmechu okolia.
 
Rozhodli sme sa takýmito konkrétnymi činmi v meste a okrese prispievať k statočnejšiemu a slušnejšiemu Slovensku. Chceme pomáhať ľuďom byť občiansky odvážnymi a vnútorne slobodnými, pretože len vnútorne slobodný občan môže využívať vonkajšiu slobodu zmysluplne a na prospech sebe i ostatných!
(9:20, Jozef Jarina) 
Diskusia
Pridať komentár