Deň cudzích jazykov na ZŠ na Komenského ulici

4x
20. Október 2015

Ďalšie podujatie na ZŠ na Komenského ulici

DSC_4462.JPG

Žiaci zo ZŠ na Komenského ulici

 

O význame cudzieho jazyka v našich životoch hádam už netreba ani polemizovať.  Bez jeho znalosti prichádzajú len malé šance uplatnenia sa v práci doma či zahraničí, ťažké sú začiatky v cudzine  a napokon aj byť človekom, nie raz, ale niekoľko krát na základe známeho príslovia je prinajmenšom motivujúce.

Aj preto je výučbe cudzieho jazyka pripisovaná primeraná dôležitosť spolu s veku adekvátnymi metódami a formami na ceste za jazykovo zdatným človekom, pre ktorého je znalosť cudzieho jazyka jednoznačným krokom vpred. Ovládanie cudzieho jazyka nielen pre budúce povolanie, ale najmä pre všestranný rozvoj osobnosti je svojou dôležitosťou zastrešený aj Európskym  dňom cudzích jazykov, ktorý si v celej Európe, v rámci 24 cudzích jazykov pripomíname 26. septembra, už od roku 2001.  

Z tohto dôvodu ani tento rok neobišla pripomienka dôležitosti daného dňa  ZŠ na Komenského ul. 23 v Bardejove. Žiaci a učitelia všetkých tried prvého stupňa,  kde sa vyučuje anglický a francúzsky jazyk,  sa pustili do výroby originálnej spoločnej vlajky cudzích jazykov. Úlohou každého žiaka bolo z malej kartičky  vytvoriť mini obrázok, kde  deti napísali a nakreslili dve slovíčka začínajúce na prvé písmeno svojho mena i priezviska a dozdobili ich podľa svojej fantázie.

Zo všetkých 326 mini kartičiek sme tak vytvorili vlajku, ktorá pri dĺžke takmer 5 metrov tvorí maxivlajku slovíčok cudzích jazykov, v našom prípade anglického a francúzskeho. Všetkým okoloidúcim pripomína na akých malých čiastočkách  je postavená dôležitosť jazyka ako aj skutočnosť, že aj my predstavujeme časť Európy hovoriacu zahraničným jazykom.  Myšlienku dôležitosti jazyka sme však na základe jej primárnej myšlienky ešte rozšírili a v rámci schváleného projektu eTwinning, programu podporujúceho partnerstvá škôl v Európe, sme tak oslovili aj ďalších učiteľov. Kolektívy učiteľov z Poľska a Rumunska  tak v daný týždeň pracovali na rovnakom projekte vo svojich školách, aby podobne  ako my, strávili so svojimi malými žiakmi čas tvorivou aktivitou, ktorej výsledkom bolo podčiarknuť nepopierateľný význam jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, plynúcej z poznávania cudzieho jazyka.

Okrem mladších žiakov našej školy však rovnako  rozmanito pracovali aj žiaci na druhom stupni. Piataci vyrábali vlastné verzie leporel známych rozprávkových knižiek v ich anglickej verzii, aby ich už onedlho  predstavili mladším kamarátom z prvého stupňa. Tí starší si  pre zmenu chuť cudzieho jazyka doslova vychutnali a to pitím pravého anglického čaju počas hodín angličtiny ako aj raňajkami, typickými pre tento ostrovný štát, ktorého jazyk je bezpochyby najpopulárnejší.

Týždeň cudzích jazykov na našej škole teda v maximálnej miere naplnil svoj cieľ.  Popritom nepodčiarkol len ich význam, ale pozdvihol aj fakt, že cudzí jazyk nemá rozdeľovať ale  naopak, jeho hlavným cieľom je, možno aj v kontexte súčasných udalostí,  ľudí spájať.

(12:35, A. Tribusová, foto: Ľ. Kuča)

803
Diskusia
Pridať komentár