Obnova vozového parku Ministerstva vnútra postupuje

1200x
20. Máj 2022
Nové vozidla pre prednostov okresných úradov
 Vozidla odovzdal Tomáš Oparty, štátny tajomník MV SR
 
Štátny tajomník ministerstva vnútra Tomáš Oparty odovzdal prvých 8 vozidiel pre prednostov okresných úradov. Ide o pilotný projekt výpožičky vozidiel v zmysle schváleného Koncepčného plánu obnovy osobných vozidiel MV SR na roky 2022 – 2031.
 
Na základe tohto projektu bude model obnovy vozového parku aj formou dlhodobého prenájmu vozidiel, ktorý sa realizuje v spolupráci s Automobilovými opravovňami Ministerstva vnútra SR, a.s., vyhodnotený a zvolí sa ďalší postup.
 
 Odovzdalo sa prvých 8 vozidiel
 
„Som naozaj veľmi rád, že napriek sťaženým dodávateľským podmienkam spôsobených pandémiou a teraz aj vojnou na Ukrajine sme dokázali zabezpečiť ďalšie vozidlá a verím, že pokračovanie obnovy celého vozového parku bude prebiehať plynule," povedal štátny tajomník ministerstva vnútra Tomáš Oparty.
 
V prvej fáze bolo zapožičaných 52 vozidiel. Týmto spôsobom budú obnovené vozidlá aj na väčšine okresných úradov. Medzi hlavných kandidátov na obmenu patria okresné úrady s vozidlami s najvyšším nájazdom, vekom a vysokými nákladmi na opravy.
(9:15, MV SR) 
Diskusia
Pridať komentár