Nové parkovisko na Exnárovej ulici v Prešove má kapacitu vyše 100 parkovacích miest

1126x
20. Máj 2022
Upravilo sa aj okolie nového parkoviska
 Nové parkovisko na Exnárovej ulici v Prešove
 
Vo vnútrobloku na Exnárovej ulici na sídlisku Sekčov pribudlo 116 parkovacích miest, ktoré výrazne zlepšia podmienky statickej dopravy v tejto lokalite.
 
V rámci úpravy a dostavby priestranstva vo vnútrobloku na Exnárovej ulici vzniklo 116 parkovacích miest, vrátane 5 vyhradených miest pre imobilných, ktoré sú súčasťou troch odstavných plôch.
 
 Parkovisko s kapacitu 116  miest
 
Súčasťou investície bola aj úprava miestnych obslužných komunikácií v celkovej dĺžke viac ako 105 metrov a úprava chodníkov pre chodcov v celkovej dĺžke takmer 16 metrov. V lokalite pribudlo aj kompletné vodorovné a zvislé dopravné značenie.
 
Parkovacie plochy sú prepojené s existujúcou miestnou komunikáciou na Exnárovej ulici a okolitými chodníkmi, vďaka čomu sa podarilo vytvoriť lepšie podmienky pre bezpečné a pohodlné parkovanie v rámci vnútrobloku.
 
 Upravili aj okolie parkoviska
 
Odvodnenie je realizované čiastočne existujúcimi vpustami ako aj vsakovaním do okolitých zelených plôch. Vo vnútrobloku bol odstránený pôvodný povrch z liateho asfaltu, ktorý bol nahradený asfaltovým betónom, vrátane ďalších spodných vrstiev zo štrkodrviny, obaľovaného kameniva a cementom stmelenej zmesi.
 
Bočnú oporu odstavných plôch tvorí betónový obrubník uložený do betónového lôžka. V miestach bezbariérového kríženia vjazdu na odstavnú plochu a existujúceho chodníka bola osadená betónová dlažba pre nevidiacich. Stavbu realizovala spoločnosť C.M.R. Slovakia, s.r.o. Prešov. Celkové náklady na realizáciu predstavovali 145 059,08 eur s DPH.
(15:00, Mesto Prešov)
Diskusia
Pridať komentár