VIDEO | Spojená škola na Štefánikovej ulici má novú murársku dielňu

1133x
17. Máj 2022
Liaheň zručnosti inovovali svojpomocne
Pozrite si našu videoreportáž 
 
V súvislosti s väčším dopytom remeselných prác si Spojená škola na Štefánikovej ulici v Bardejove svojpomocne vynovila murársku dielňu. Cieľom rekonštrukcie bolo poskytnúť praktické vzdelanie v lepších podmienkach a zvýšiť záujem žiakov zo základných škôl o remeslá v dvojročných a trojročných odboroch.
 
„Ambíciou PSK je podporovať dvojročné a trojročné učebné odbory, ktoré sú žiadané na trhu práce. Ak vidíme snahu zo strany školy ísť do inovácií vlastnými silami, tak to vieme takto podporiť. Práve toto je jeden z tých svetlých príkladov v Bardejove, kde to škola využila a svojpomocne si zrekonštruovala dielňu pre žiakov, ktorí sú v dvojročných a trojročných odboroch ,“ uviedol vedúci odboru školstva Úradu PSK Ján Furman.
 
„Škola na Štefánikovej ulici má širokú sieť študijných a účebných odborov, kde si s postupom času uvedomujeme, že trh práce potrebuje viac remesiel ako študentov s maturitným odborným vzdelaním, preto sme kládli dôraz aj na našej škole, aby sme inovovali práve učebňu pre odbor murár,“ informovala Eva Kurnátová.
 
Na rekonštrukčných prácach sa podieľali majstri spolu so žiakmi, ktorí sa popri práci zároveň učili.
 
 Všetko zvládli svojpomocne
 
„V týchto priestoroch sme vytvorili dielňu, ktorá slúži k zvýšeniu odbornej pripravenosti žiakov na odbornom výcviku murár a staviteľstvo. Vyzerá, že sa nám to podarilo vďaka žiakom, lebo celú túto rekonštrukciu prevádzali žiaci na odbornom výcviku. Trvalo to dlhší čas, lebo žiaci sa učia pri tejto práci,“ ozrejmil Slavomír Bortník, majster výcviku.
 
Dielňu postupne plánujú prezentovať žiakom základných škôl, ktorí by mali záujem o tento odbor.
 
„Veríme, že aj žiaci základných škôl, ktorí si prídu pozrieť túto našu učebňu sa začnú zaoberať tým, že možno by chceli práve tieto remeslá vykonávať v budúcnosti,“ dodala riaditeľka Spojenej školy Štefánikovej.
 
Vyučovanie popri práci 
 
Prvé vizualizácie v 3D verzii vytvorili žiaci už pred pár rokmi. Na ich základe sa po schválení projektu uskutočnila rekonštrukcia. 
 
„V týchto priestoroch, kde práve stojíme sa niekedy nachádzala stolárska dielňa preto, že táto budova slúžila výhradne pre stolárov, ale nakoľko sa stolári na našej škole už nevyučujú, tak sme sa rozhodli využiť tieto priestory s tým, že celú tú miestnosť sme prehradili na polovicu,“ dodal majster výcviku.
 
Vo vynovenej dielni sa vzdelávajú murári, no vo vedľajšej miestnosti sa žiaci učia obrábať drevo, aby aj murári získali väčší záber zručností.
(9:20, red)
Diskusia
Pridať komentár