Pri spevoch, tanci a ľudovej hudbe pookriali a rozveselili sa

1259x
16. Máj 2022
Posilnenie sociálnych väzieb medzi deťmi, mládežou a seniormi
Vystúpenie sa vydarilo 
 
Folkloristom Gymnázia L. Stockela z Krúžku ľudového tanca, spevu a hudby sa konečne podarilo vystúpiť po dlhšej pauze pred skutočnými divákmi.
 
Pandémia nás na istý čas utíšila, ale energia, entuziazmus a radosť, ktoré dokážu vyvolať práve ľudová hudba a spev, sa znova v plnej sile prihlásili o slovo.
 
O to viac nás tešilo, že sme chceli priniesť radosť práve tým najzraniteľnejším, tým, ktorí počas pandémie najviac trpeli izoláciou, teda seniorom Sociálneho a ošetrovateľského centra In Vita v Zborove.
 
 
Našim cieľom bolo, aby starkí pri našich spevoch, tanci a ľudovej hudbe pookriali, zaspomínali si a rozveselili sa. S úprimnou radosťou dodávame, že sa nám to podarilo.
 
Počas vystúpenia bolo počuť z publika jemné hlasy starkých, ktorí sa k nášmu spevu pridávali a spievali si spolu s nami. Bol to čarovný zážitok!
 
Bolo krásne sa opäť stretnúť pred takýmto vďačným a milým publikom. Nesporne to obohatilo nielen ich, ale aj nás účinkujúcich.
 
Za sprostredkovanie vystúpenia a za prípravu programu ďakujeme Mgr. Jane Leškovej a Mgr. Lenke Blaňárovej. Príprava kultúrnych podujatí spolu s dobrovoľníctvom sú súčasťou projektu "Trojgeneračné puto šťastia".
 
Týmto projektom sa snažíme o posilnenie sociálnych väzieb medzi deťmi, mládežou a seniormi. Veríme, že v budúcnosti budeme mať opäť príležitosť vystúpiť na podobných akciách.
(15:57, GLS)
Diskusia
Pridať komentár