Košické Národné divadlo oslávi významný historický medzník

1072x
29. Apríl 2022
Národné divadlo v Košiciach oslávi 75. výročie ustanovenia
 Prvá premiéra divadelných osláv už čoskoro
 
Prvá premiéra osláv 75. výročia ustanovenia Národného divadla v Košiciach sa uskutoční 3. mája. Súčasťou kultúrneho predstavenia bude uvedenie tanečnej drámy Orbis Pictus.
 
Predstavenie s podtitulom Obrazy sveta, podoby života venujú autori pamiatke všetkých obetí vojny na Ukrajine. Tanečná dráma Orbis Pictus predvedie inscenáciu na hudbu Giuseppe Verdiho, ktorá je inšpirovaná tvorbou Alessandra Manzoniho, najväčšieho talianskeho spisovateľa.
 
Pomocou tanečnej inscenácie chcú vyjadriť aktuálnu situáciu
 
Príbeh hľadania zmyslu bytia, ceny lásky a odriekania. Na hranici medzi životom a smrťou. Najnovšie baletné predstavenie v réžii Ondreja Šotha je znovu multižánrovým projektom, ktorý spája tanec a hudbu Giuseppe Verdiho.
 
Okrem iného zaznie hovorené slovo jedného z najväčších talianskych spisovateľov svojej generácie Alessandra Manzoniho. V spolupráci s Ondrejom Šothom sa na tanečnej zostave podieľal aj riaditeľ baletu Andrej Petrovič.
 
 Tvorcovia venujú predstavenie obetiam vojny na Ukrajine
 
Inscenáciu tvoria dve časti 
 
„Predstavenie bude obsahovať dve časti, ktoré sú vzájomne prepojené tematicky, výtvarne a režijne. Zahŕňajú vstup do príbehov, kde sú tie isté nadčasové charaktery a divadelné postavy, do ktorých sa „obliekajú“ herci, speváci a tanečníci. Divadelné predstavenie košického divadla s názvom „Muž, Žena, Smrť a Život“ predvedieme už 3. mája,“ približuje Ondrej Šoth.
 
Dodáva, že prvá časť je príbehom Verdiho a Manzoniho, ktorí boli veľkí priatelia a Verdi svoje Requiem venoval práve Manzonimu. Manzoni je autorom knihy Snúbenci, v ktorej spomína pandémiu z roku 1600, a tým je to aktualizované do dnešnej doby. Takto sa v prvej časti spája história so súčasnosťou.
 
 
 Vystúpia aj operní solisti
 
„Spájajú sa v nej opäť všetky žánre divadla, pretože v nej okrem baletných sólistov a zboru tanečníkov účinkujú aj naši operní sólisti Michaela Várady a Titusz Tóbisz spolu so šéfdirigentom Petrom Valentovičom a herci Alena Ďuránová, Matej Marušin a Jakub Kuka. Divadlníci stvárnia postavy z Manzoniho knihy, kde sa v prvej časti jej textoch hovorí o filozofii a pandémii, teda o situáciách, ktoré prežívame dnes. Druhá časť inscenácie je Verdiho Requiem, ktoré je venované pamiatke všetkých nevinných obetí vojny na Ukrajine,“ dodal Šoth.
(15:45, red)
Diskusia
Pridať komentár