Žiaci spoznávali energiu

41x
09. Október 2015

ŽIŤ ENERGIOU v škole aj v každodennom živote

zit en.2.jpg

Žiaci sa naučili, že elekttrická energia môže pochádzať aj z ovocia

Základná škola na Komenského ulici  v Bardejove  privítala dňa 6. októbra špecialistov SIEA ( Slovenská inovačnáa energetická agentúra) z Banskej Bystrice a Košíc, ktorí v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU pripravili pre našich štvrtákov zaujímavé energetické experimenty, súťaže, hry, prednášky a pomôcky na vyučovanie. Prostredníctvom zaujímavých vzdelávacích aktivít a pokusov oboznámili deti s druhmi energie, jej vznikom, využívaním, ale hlavne – učili ich, ako treba energiu šetriť, čo je hlavným predpokladom úspor energie v budúcnosti. Aktivity  boli pripravené tak, aby deti mohli nado­budnuté vedomosti a skúsenosti využiť nielen počas vyučovania, ale najmä  pri každodenných činnostiach. Možno mnohí v tomto smere poučia aj svojich rodičov. Deti súťažili v tímoch, učili sa spolupracovať, pomáhať si, čo je tiež dôležitým výchovným momentom tohto podujatia.

Aké boli súťažné disciplíny programu ?

  • Chutná elektrina – meranie elektrického napätia v zelenine a ovocí ( lektor Tomáš Doušek).
  • Žrúti energie – odhadovanie a meranie spotreby elektrospotrebičov ( lektorka Andrea Fotopulos).
  • Teplo, teplejšie, horúco – meranie teploty tela prostredníctvom termovíznej kamery ( lektorka Nikola Kottferová).
  • Fuk sem, fuk tam – meranie sily vetra (fúknutia) anemometrom ( lektorka Renáta Rutšeková).
  • Záhadné technológie – znázorňovanie predmetov s energetickou tematikou bez použitia hlasu ( lektorka Slavomíra Kočanová).
  • S vetrom opreteky – základy aerodynamiky pri prekonávaní prekážok pomocou pingpongovej loptičky a fénu. ( lektorka Diana Kosová).

Bolo to dopoludnie plné energie. Tej, ktorú deti vyrábali, skúmali, sledovali, aj tej, ktorou prekypovali nadšené súťažné tímy. Víťazmi sa stali všetci. Každý účastník si odniesol množstvo zážitkov a nových vedomostí. Okrem toho deti dostali aj občerstvenie a darčeky. Najlepšie dva kolektívy boli odmenené peknými vecnými cenami. Komenského odkaz, že škola má byť pre deti hrou, sa snažíme aj takýmito aktivitami maximálne napĺňať.

Celé podujatie bolo zrealizované bezplatne vďaka projektu odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

(15:10, M.Peláková, foto: Ľ. Kuča)

797
Diskusia
Pridať komentár