Rekonštrukcia objektov pre krajskú knižnicu v Prešove

940x
11. Apríl 2022
Krajská knižnica v Prešove by mala sídliť v multifunkčnej budove do konca roka 2023
Odovzdávanie staveniska Krajskej knižnice Prešov
 
Prešovský samosprávny kraj začal s realizáciou takmer 5,8 miliónového projektu rekonštrukcie objektu Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. Po komplexnej modernizácii troch meštianskych domov na Slovenskej ulici dôjde k scentralizovaniu jej troch pobočiek a archívu do jedného centrálneho komplexu. Stať by sa tak malo už na jeseň roka 2023.
 
V rámci projektu rekonštrukcie objektu Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove sa zmodernizujú meštianske domy na Slovenskej ulici č. 18, 20, 22 v Prešove s využitím exteriéru nádvoria pre podujatia a aktivity na podporu čítania. Jeho predpokladaný rozpočet je približne 5,8 miliónov eur a kraj ho financuje z vlastných zdrojov a z úveru Európskej investičnej banky vo výške takmer 2,5 miliónov eur.
 
„Teším sa, že sa v Prešove a vôbec v kraji začína realizovať jeden z najvýznamnejších projektov v kultúre za ostatné roky. Krajská knižnica si zaslúži adekvátne, moderné a reprezentatívne sídlo, ktoré ju posunie na ešte vyššiu úroveň. Projekt zároveň zníži jej prevádzkové náklady a podstatne zlepší logistiku výpožičných služieb, ale aj organizovaných podujatí. V neposlednom rade túto rekonštrukciu ocení aj samotný čitateľ, ktorý scentralizovaním pobočiek knižnice na jedno miesto získa vysoký užívateľský komfort,“ vyjadril sa 11. apríla počas slávnostného odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby predseda PSK Milan Majerský.
 
 Štart významného projektu Prešovského samosprávneho kraja
 
V rámci rekonštrukcie knižnice sa konkrétne počíta s premiestneným troch jej pobočiek. A to centrály, ktorá aktuálne sídli v Bosákovom dome na Levočskej ulici, priestorov inojazyčnej literatúry sídliacich na Hlavnej 139 a detského oddelenia na Hlavnej 16. Do novej centrálnej budovy sa presťahuje aj archív knižnice s knižným fondom a regionálnymi dokumentami z Jesennej ulice.
 
„Presnejšie v podzemí objektu počítame s umiestnením audiovizuálnych študovní – hudobného oddelenia a internetovej študovne, ako aj literárnej kaviarne prístupnej priamo zo schodiska. Samotné suterénne priestory budú prepojené so vstupom do objektu, ako aj s komunikačným jadrom v dvorovej časti. To všetko napovedá tomu, že tu plánujeme vytvoriť naozaj atraktívne literárne miesto, ktoré bude konkurovať tým európskym,“ priblížil predseda PSK M. Majerský.
 
Prvé, vstupné podlažie novej budovy knižnice na Slovenskej ulici bude slúžiť pre oddelenie beletrie a spojí sa s centrálnym knižničným pultom. Vchod do týchto priestorov bude pozostávať zo vstupnej haly prepojenej so šatňou. V susediacich priestoroch je naprojektované oddelenie pre slabozrakých a nevidiacich, ako aj hygienické priestory pre verejnosť, kancelária a šatňa zamestnancov. Druhé podlažie je vyčlenené pre bibliografické oddelenie, oddelenie náučnej literatúry so študovňou a Britské centrum, pričom schodisko z vstupnej haly umožní aj jeho samostatné fungovanie. A napokon v podkroví sa zriadi oddelenie pre deti a konferenčná miestnosť, ktorá sa bude dať využiť aj pre účely expozície literárneho múzea.
  Vizualizácia budúceho moderného centrálneho komplexu
 
Komplexná rekonštrukcia a modernizácia budov počíta taktiež s výstavbou objektu podzemného parkoviska s kapacitou 39 parkovacích miest a priestorom vyčleneným na sklad kníh. Parkovisko má vzniknúť v spoločnom dvore s bývalou Strednou odbornou školou dopravnou a jeho súčasťou bude napojenie na objekt knižnice podzemnou chodbou. Funkcionalistické dvorné krídlo sa zrekonštruuje a bude slúžiť na administratívne účely.
 
„Som si istá, že po tejto rozsiahlej rekonštrukcii sa naša krajská knižnica stane obľúbeným kultúrnym, komunitným miestom nielen pre Prešovčanov, ale i návštevníkov mesta a regiónu. Miestom, kam budú chodiť pre rôzne kultúrno-vzdelávacie aktivity, ale aj pre zmysluplné trávenie voľného času, kde budú vytvárať, rozvíjať svoj vzťah k umeniu a budovať vzájomné vzťahy,“ dodala riaditeľka Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove Iveta Hurná.
 
 Vizualizácia komplexu pre čitateľskú verejnosť
 
Prešovskú krajskú knižnicu vlani navštívilo takmer 160-tisíc návštevníkov. Vo svojom fonde má viac ako 152-tisíc knižničných jednotiek a registri vyše 6-tisíc čitateľov. V uplynulom roku zrealizovala cez 372-tisíc výpožičiek kníh, elektronických i iných špeciálnych dokumentov a zorganizovala takmer päťsto podujatí. Medzi najznámejšie akcie na podporu čítania patria Štvornožky ku knihám, Prečítané leto, Prešov číta rád, Zelená knižnica a súťaž Kniha PSK. Realizuje mnohé autorské čítania, výstavy, súťaže, semináre, kvízy, workshopy, taktiež tvorivé dielne a iné akcie.
(15:30, Zdroj: PSK)
Diskusia
Pridať komentár