Hasiči varujú pred zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov v lesoch

1237x
04. Apríl 2022
Hasiči varujú pred požiarmi
Hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva 
 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch v okresoch Prešov a Sabinov, a to od 24. marca 2022 od 13.00 hod až do odvolania.
 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlásilo od 24. marca 2022 od 13.00 hod. až do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v okresoch Prešov a Sabinov.
 
Požiare môžu spôsobiť veľké materiálne a environmentálne škody, ale aj ohroziť zdravie a život osôb. Na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme je prísne ZAKÁZANÉ:
 
- fajčiť
- odhadzovať horiace a tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným rizikom vzniku požiarov
- vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov
- spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, a v ich ochrannom pásme.
(14:12, red)
Diskusia
Pridať komentár