VIDEO | ZŠ na Komenského ulici ponúka kvalitné vzdelávanie, mimoškolské aktivity i perfektné zázemie

1945x
01. Apríl 2022
Školu si môžu prísť pozrieť aj predškoláci
Pozrite si našu videoreportáž 
 
Základná škola na Komenského ulici ponúka kvalitné vzdelávanie, mnoho mimoškolských aktivít i perfektné zázemie.
 
„Chceme rodičom ponúknuť možnosť vybrať si zo širokej škály krúžkov, záujmovej činnosti. Okrem toho, že máme najviac tried, najviac žiakov zo všetkých bardejovských škôl, sme najväčšia škola, dosahujeme vynikajúce výsledky, nie len v rámci mesta, ale v rámci celého Slovenska. Bohatú tradíciu majú športové triedy, tie ponúkame už od 1. ročníka, aby si rodičia mohli na základe talentu vybrať,“ predstavil školu riaditeľ Ján Mika.
 
V týchto dňoch pripravuje slávnostný zápis do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční prvého apríla o šestnástej hodine v školskej jedálni.
 
„Kolegyne pripravujú aktivity pre deti. Kým rodičia budú deti zapisovať, tak deťom sa budú venovať kolegyne, ktoré budú robiť taký prieskum, rôzne aktivity, aby zistili pravorukosť, ľavorukosť, ako deti rozprávajú, aké majú záujmy, záľuby,“ prezradila zástupkyňa riaditeľa Mária Peláková.
 
Zápis bude následne pokračovať do konca apríla
 
Škola má taktiež triedy pre intelektovo nadaných žiakov, ako jediná v okrese.
 
„Tieto deti sa prídu zapísať a potom je následne potrebné ich dať vyšetriť na Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde sa zistí úroveň IQ a všetkých tých sociálno-emocionálnych zrelostí. Na základe výstupu z testovania môžu byť deti zaradené do takejto špeciálnej triedy, ktorá je veľmi vhodná pre tieto deti, keďže mnohé deti, ktoré idú do 1. ročníka už vedia čítať, majú určité matematické zručnosti a potom sa v bežnej triede nudia. My sa im venujeme zvlášť, čiže majú iný vzdelávací program, trochu nadštandardný. Ponúkame im možnosť vzdelávať sa na ich intelektuálnej úrovni,“ doplnila Peláková.
 
Predškoláčik 
 
Základná škola na Komenského ulici ako jediná v meste už niekoľko rokov ponúka možnosť nahliadnuť do svojich priestorov všetkým predškolákom, ktorí sa rozhodnú od prvého ročníka navštevovať túto školu.
 
„Koná sa každý piatok, momentálne v dvoch skupinách. Do školy prichádzajú predškoláci spolu s rodičmi. Predškoláci majú možnosť zoznámiť sa s priestormi školy, takisto aj s priestormi triedy. Predškoláčik prebieha priamo v triede. Sú pripravené rôzne aktivity, cvičenia na rozvoj zrakového, sluchového vnímania. Deti si vlastne precvičujú také veci, ktoré by mali mať zvládnuté pri vstupe do základnej školy,“ predstavila učiteľka Alena Matiašová.
 
Predškoláčik bude prebiehať ešte počas celého apríla a v prípade záujmu aj v máji. Úspešné sú aj športové triedy, ktoré dosahujú úctyhodné výsledky.
 
„Pri škole funguje Školský športový klub Jána Amosa Komenského. Žiaci tohto klubu dlhodobo dosahujú vynikajúce výsledky v rámci celého Slovenska. Reprezentujú nie len mesto Bardejov, Slovensko, ale celú republiku na mnohých medzinárodných podujatiach. Sú naozaj veľmi úspešní.
 
 
 
Máme dve telocvične, posilňovňu, veľký športový areál s umelým povrchom. Takisto tartanovú rovinku, pri ktorej je pripojené doskočisko pre trojskok, potrebný materiál pre skok do diaľky. Taktiež multifunkčné ihrisko, detské ihrisko vonku aj vo vnútri. V podstate komplet vybavená škola,“ zhodnotil riaditeľ.
 
V blízkej dobe škola prejde rozsiahlou rekonštrukciou, čo jej znova zvýši prestíž a pohodlie všetkým žiakom i pedagógom.
 
Zmodernizovaná škola
 
„Každý rok niečo meníme. Máme komplet vymenený školský nábytok, lavice, skrine a to všetko čo sa vo vnútri dá. Prebieha stále rekonštrukcia elektroinštalácie, dávame nové svetlá, úspornejšie, ale s väčšou svietivosťou – tohto roku sa nám podarilo takto vymeniť 300 svetiel. Škola by v tomto roku mala prejsť kompletnou rekonštrukciou, mali by byť vymenené okná a zateplená budova,“ dodal na záver Mika.
 
Prvú základnú školu navštevuje viac ako 700 žiakov a otvorených je 33 tried.
(11:00, red)
Diskusia
Pridať komentár