VIDEO | Komunitná škola Aves po prvýkrát otvorí prvý ročník

1706x
31. Marec 2022
V nových priestoroch v centre mesta
 Pozrite si našu videoreportáž
 
Prvá komunitná škola v Bardejove, ktorá vzišla z potrieb rodičov a snahy odborníkov o využívanie inovatívnych prístupov pri vzdelávaní, výchove a rozvoji detí, s dôrazom na zdravý hodnotový, emocionálny a sociálny vývin, od nového školského roka po prvýkrát otvorí prvý ročník.
 
„Našou výhodou je, že máme flexibilitu v učení. Netlačí nás čas tak ako učiteľov v bežných školách a limity a tabuľky, ktoré majú. Využívame projektové, outdorové, zážitkové učenie. Využívame daltonskú a montessori pedagogiku. Učíme počítať Hejného metódou. Píšeme písmom Comenia Script. Budeme od prvého ročníka deti učiť programovať, posilnené budú bloky angličtiny. Informácii v tomto svete je mnoho a nie je úplne nevyhnutné, aby deti všetko vedeli naspamäť. Skôr sa budeme snažiť, aby deti vedeli vyhľadávať informácie, triediť ich, rozpoznávať, ktoré sú dôležité a zároveň ich potom prezentovať,“ uviedla jedna zo zakladateliek školy Edita Maxinová.
 
Vyučovanie v nových priestoroch na Poštovej ulici bude začínať ranným kruhom, kde sa budujú vzájomné vzťahy, čím sa škola snaží aj predchádzať šikane. Otvorená bude jedna prvácka trieda, v ktorej bude maximálne pätnásť detí.
 
Nedávame deťom domáce úlohy
 
„Doposiaľ sme mimoškolské aktivity organizovali v našich priestoroch na ulici, ktorá sa nachádza pod nemocnicou, teraz sme sa presťahovali na Poštovú 1, kde budeme od septembra mať prvú triedu s prváčikmi. Budúci týždeň od štvrtého do šiesteho apríla nás čaká zápis vždy od 16.00 do 17.0 hod, takže vrelo pozývame,“ pokračovala Maxinová.
 
Videoreportáž z minulého roka 
 
Škola zároveň zriadila školský klub, kde si deti budú upevňovať učivo z daného dňa. „Máme takú víziu, že nedávame deťom domáce úlohy, aby deti doma využívali deň s rodičmi, a netrávili ho nad domácimi úlohami. Ráno budeme začínať o ôsmej ranným kruhom, kde sa upevňujú vzťahy, aby sa predchádzalo šikane a kde pracujeme aj na rozvoji charakteru, lebo to je pre nás veľmi dôležité. Nielen to vzdelávanie, ale aj pracovanie na rozvoji charakteru a osobnosti.“
 
Budovanie charakteru 
 
Cielené práca na budovaní charakteru i pravidelná spolupráca so psychológom, logopédom a špeciálnym pedagógom. Aj to sú výhody Komunitnej školy Aves.
 
„Našim ideálom je, aby v našej škole fungoval spolupracujúci trojuholník medzi rodičom, učiteľom a žiakom, kedy obom, aj rodičom a aj učiteľom ide o to spoločné dobro pre toho žiaka. A aj preto máme v názve Komunitná, že má to byť o spolupráci, otvorenej komunikácii medzi učiteľmi a rodičmi a pracovaní na tom dobre pre to dieťa,“ dodala na záver E. Maxinová.
 
V prípade záujmu o viac informácii vám ich personál školy rád poskytne, buď na telefónnom čísle 0902 310 582 alebo na e-maile komunitnaskolaaves@gmail.com, či na facebookovej stránke Komunitná škola Aves.
(15:22, red)
Diskusia
Pridať komentár