VIDEO | Bohatá ponuka plávania pre žiakov ZŠ Vinbarg

3094x
28. Marec 2022
Prísť na ZŠ Vinbarg sa oplatí
Pozrite si našu videoreportáž 
 
Základná škola na Vinbargu po otvorení krytej plavárne ponúka plávanie pre všetkých žiakov od prvého do deviateho ročníka.
 
„Všetky deti na našej škole majú prístupný bazén na hodinách telesnej výchovy minimálne jednu hodinu týždenne, pričom máme aj rozšírené možnosti plávania a to v športových triedach, kde deti majú okrem bežnej telesnej výchovy ďalšie štyri hodiny plávania priamo pod vedením kvalifikovaných odborníčok. Máme tu trénerku prvej aj druhej triedy so zameraním na plávanie, takže si myslím, že vyučovací proces prebieha veľmi kvalifikovane, odborne a hlavne deti majú obrovskú radosť, že môžu plávať a že si môžu spestriť školu a vyučovanie aj takýmto spôsobom,“ prezradil Stanislav Pollák, zástupca riaditeľa ZŠ Vinbarg.
 
Aj v Centre voľného času 
 
Základné techniky plávania môžu získať žiaci aj v rámci záujmovej činnosti v školskom Centre voľného času.
 
„Kde opäť majú deti navýšené plávanie o dve hodiny, ktoré môžu využiť spôsobom nie len tak, že sa do vody namočia, ale sa aj odborne pripravujú možno raz aj na nejaké preteky. Verím, že časom povýšime hodiny plávania na športovú úroveň a škola sa začne zúčastňovať buď celoslovenských alebo zahraničných pretekov,“ pokračoval Pollák.
 
V priestoroch krytej plavárne na Základnej škole na Vinbargu v týchto dňoch štartuje svoju činnosť aj novozaložený Plavecký klub Bardejov, kde majú deti z celého okresu možnosť naučiť sa plávať a získať potrebné plavecké zručnosti.
 
„Dnes organizujeme prvé nábory do plaveckého klubu pre tých najmenších od štyroch do ôsmych rokov. Činnosť začíname od apríla. V lete bude deťom umožnené prihlásiť sa na týždenné plavecké výcviky a už od septembra budú mať možnosť prihlásiť sa aj staršie deti do pätnástich rokov,“ dodala Mária Piskurová, trénerka I. kvalifikačného stupňa v špecializácii plávanie.
 
Tréningy budú prebiehať v popoludňajších hodinách, dvakrát týždenne, pod dohľadom kvalifikovaných trénerov a v malých skupinkách.
(9:29, red)
Diskusia
Pridať komentár