VIDEO | SSOŠ v Bardejove sa už teraz teší na budúcich prvákov, škola pripravila týždeň otvorených dverí

1362x
20. Marec 2022
Týždeň otvorených dverí na Súkromnej strednej odbornej škole v Bardejove
 Pozrite si našu videoreportáž
 
Súkromná stredná odborná škola v Bardejove tento rok zorganizovala týždeň otvorených dverí kvôli pandemickým opatreniam netradične. Počas týchto dní mohli záujemcovia o štúdium navštíviť školu individuálne.
 
„Tento rok prebiehal týždeň otvorených dverí na našej škole trošku netradičným spôsobom, pretože nám to epidemiologické opatrenia nedovoľovali robiť klasické ukážky našej práce a práce našich žiakov. Tento rok sme zvolili komornejšiu atmosféru, kedy rodičia so žiakmi prichádzali na našu školu individuálne. Urobili sme im prehliadku jednotlivých učební a prevádzok, ktoré sú otvorené aj pre verejnosť,“ informovala zástupkyňa riaditeľa školy Mária Pinzíková.
 
 
Mnohí rodičia mali problém s vypĺňaním elektronických prihlášok, a preto im s tým vedenie školy ochotne pomohlo.
 
„Rodičia mali naozaj veľký problém, ale som veľmi rád, že sme to úspešne zvládli a máme všetky prihlášky naplnené na študijné aj učebné odbory, čiže aj ten týždeň otvorených dverí pomohol škole aj v tej propagácii,“ uviedol riaditeľ školy Ľubomír Čekan.
 
„Fungovali sme ako poradcovia, pretože sme mali veľa otázok, či vlastne tie prihlášky došli, či sú vyplnené správne a hlavne s týmto mali rodičia problém keďže to bolo prvýkrát elektronicky,“ pokračovala M. Pinzíková.
 
Budúci prváci prejavili záujem o štúdium na tejto škole a prihlášky si podali na všetky odbory, ktoré škola ponúka.
 
„Všetky štvorročné odbory ako kozmetik, operátor drevárskej výroby, styling marketing a grafik tlačových médií máme naplnené prihlášky na prvé kolo a taktiež učebné odbory, to znamená manikér, pedikér, kaderník, hostinský, krajčír, čiže som rád, že sa to naplnilo. Študenti, ktorí tu prídu zo základných škôl, hlavne na maturitné odbory, verím, že prijímacie pohovory zvládnu a budem sa na nich v septembri tešiť,“ dodal riaditeľ školy.
 
Výhodou štúdia na tejto škole je aj možnosť praxovať priamo vo firmách, kde už od prvého ročníka získavajú praktické skúsenosti, ktoré využijú po skončení štúdia.
(18:03, R. Podubinská)
Diskusia
Pridať komentár