Svidnícka knižnica dostala modernejší vzhľad

1340x
17. Marec 2022
Kraj pomohol vynoviť svidnícku knižnicu
Celkové náklady sa vyšplhali na 76-tisíc eur 
 
Oddelenie pre dospelých v Podduklianskej knižnici vo Svidníku prešlo obnovou. Stalo sa tak vďaka finančnej podpore jej zriaďovateľa Prešovského samosprávneho kraja a tiež financiám z Fondu na podporu umenia. Celkové náklady modernizácie oddelenia sa vyšplhali na približne 76-tisíc eur, pričom investícia krajskej samosprávy predstavuje takmer 29-tisíc eur.
 
Svidnícka knižnica má vynovené oddelenie kníh pre dospelých. Na jeho modernizáciu poskytol finančné prostriedky Fond na podporu umenia a zriaďovateľ knižnice Prešovský samosprávny kraj. Ten prispel na rekonštrukciu interiéru oddelenia z vlastného rozpočtu sumou 28 962 eur.
 
 
Projekt bol vyčíslený na celkovo 75 962 eur. Modernizácia zahŕňala výmenu knižných regálov, ktoré mali aj vyše 50 rokov, taktiež výmenu centrálneho pultu i podlahy. Oddelenie sa zároveň zabezpečilo novou výpočtovou technikou a interiérovo sa dovybavilo. Celkovo tak získalo nový, atraktívnejší a modernejší vzhľad.
 
Na túto prvú etapu rekonštrukcie priestorov knižnice by mala nadviazať druhá etapa zameraná na modernizáciu oddelenia pre deti. Do jej realizácie by sa chcela knižnica pustiť v budúcom, najneskôr v nasledujúcom roku, keď sa jej podarí uspieť s ďalším projektom. Náklady na modernizáciu tohto oddelenia sa odhadujú na približne 60-tisíc eur.
 
 
Podduklianska knižnica vo Svidníku bola založená v roku 1953. Za svojej dlhoročnej existencie prešla mnohými zmenami, ku ktorým patrí najmä automatizácia knižničných procesov a zavedenie nového informačného systému DAWINCI. V roku 1993 sa presťahovala do novej samostatnej budovy a ako jediná na Slovensku vďaka holandsko-slovenskému projektu začala poskytovať knižnično-informačné služby prostredníctvom mobilnej knižnice, ktorá dnes ponúka služby 55 obciam okresov Svidník a Stropkov. V tomto roku by mal v knižnici pribudnúť nový modernejší bibliobus, na ktorý zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj vyčlenil 230-tisíc eur zo svojho rozpočtu.
 
V roku 2021 mala knižnica 1 786 registrovaných čitateľov. Pripravila celkovo 175 podujatí a navštívilo ju 26 417 návštevníkov. Celkovo zrealizovala až 69 782 výpožičiek kníh.
(13:30, Oddelenie komunikácie a propagácie PSK)
Diskusia
Pridať komentár