Cudzinecká polícia v Prešove pracuje 24 hodín denne, pomáhajú aj študenti a dobrovoľníci

1551x
14. Marec 2022
Stránkové hodiny sú vyhradené len pre ľudí unikajúcich pred vojnovým konfliktom
Žiadatelia sú vybavovaní priebežne (Foto: FB/ Polícia SR - Prešovský kraj) 
 
Oddelenie cudzineckej polície v Prešove pracuje v týchto dňoch nepretržite, a to 24 hodín, 7 dní v týždni. Ľudia utekajúci pred vojnou na Ukrajine môžu v Prešovskom kraji požiadať o pomoc na dvoch miestach. 
 
Polícia upozorňuje, že stránkové hodiny sú vyhradené len pre ľudí unikajúcich pred vojnovým konfliktom. 
 
Kde možno požiadať o pomoc?
  • vo veľkokapacitnom centre Humenné (Mestská hala, Chemlonská 7, 066 01 Humenné)
  • na Oddelení cudzineckej polície PZ v Prešove  
Ako informovala polícia, žiadatelia o dočasné útočisko sú na tomto oddelení vybavovaní priebežne. Na oddelení cudzineckej polície v Prešove pomáhajú aj dobrovoľníci zo Slovenského Červeného kríža a študenti Prešovskej univerzity, ktorí najmä tlmočia a pomáhajú s vypisovaním potrebných tlačív.
 
Kontakt na pracovisko: Oddelenie cudzineckej polície PZ Prešov Ľubochnianska 2, Prešov 080 01,  Telefón +421-96180-3205.
 
Aké doklady sú potrebné k registrácií dočasného útočiska?
  • doklad totožnosti, ktorý hodnoverne preukáže totožnosť žiadateľa (pas, vodičský preukaz, občiansky preukaz UKR), alebo doklad o pobyte na Ukrajine,
  • u maloletých rodný list,
  • osvedčenie o totožnosti vydané UKR veľvyslanectvom v Bratislave v prípade, že nemajú so sebou žiadny doklad totožnosti,
  • Vyhlásenie cudzinca,
  • doklad o ubytovaní, ak ním už cudzinci disponujú.
Registráciou sa prideľuje rodné číslo, na základe ktorého sa vedia dostať k zamestnaniu, zdravotnému poisteniu, dávkam v hmotnej núdzi a maloletý k zápisu do povinnej školskej dochádzky.
 
Po registrácii sa cudzincovi vydá potvrdenie so všetkými identifikačnými údajmi o osobe cudzinca a adrese jej pobytu na území Slovenskej republiky. „Dočasné útočisko“ je možné udeliť len štátnemu príslušníkovi UKR a jeho rodinnému príslušníkovi
 
Kto sa považuje za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny?
  • manžel štátneho občana Ukrajiny,
  •  maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,
  •  rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.
(8:49, red, Polícia SR - Prešovský kraj)
Diskusia
Pridať komentár