Svidnícku strednú školu premenia na moderné centrum odborného vzdelávania

1425x
10. Marec 2022
Nové dielne za vyše 1,5 milióna eur
Odovzdanie staveniska sa uskutočnilo 9. marca (Foto: mesto Svidník) 
 
Stredná odborná škola polytechnická a služieb armádneho generála L. Svobodu vo Svidníku bude mať nové dielne pre odborný výcvik za vyše 1,5 milióna eur. S ich výstavbou sa začalo  včera 9. marca odovzdaním staveniska, dokončené by mali byť približne o rok.
 
Ako informoval Prešovský kraj, na vybudovanie modernej haly s dielňami poskytol financie z vlastných zdrojov vo výške viac ako 1,1 mil. eur.
 
„Počas približne jedného roka by mala v Strednej odbornej škole polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku vzniknúť nová moderná hala s dielňami pre odborný technický výcvik. Výstavba si vyžiada celkové investície približne 1,53 mil. eur, z toho prostriedky PSK predstavujú vyše 1,1 mil. eur a 445-tisíc eur sú prostriedky cez úver z Európskej investičnej banky," uviedol kraj.
 
Zhotoviteľom stavby je víťazná firma IRBIS SLOVAKIA s.r.o. Na odovzdávaní staveniska sa zúčastnili predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová, zástupcovia školy na čele s riaditeľom Jaroslavom Pavlušom, poslanci PSK Ján Hirčko a Ján Vook a zástupcovia firmy IRBIS SLOVAKIA s.r.o, zhotoviteľa diela.
 
(Foto: PSK) 
 
Výstavba za 300 dní  
 
Samospráva Svidníka ozrejmila, že hala je riešená ako jednopodlažná samostatne stojaca budova, o rozmeroch 20 m x 42m, zastrešená sedlovou strechou. Objekt je navrhovaný na výuku odborného výcviku a dispozične je rozdelený na 3 časti. Ide o jednu veľkú halu pre strojárske odbory - obrábač kovov a mechanik strojov a zariadení a po stranách sú dve nižšie časti pre automechanikov a zváračov.
 
Výstavba haly s dielňami by mala trvať 300 dní. Župa chce v tejto súvislosti nadviazať na ďalší projekt, ktorý je pripravovaný v rámci prebiehajúcej 3. etapy iniciatívy Catching-Up Regions s názvom „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník“.
 
Súčasťou projektu je materiálno-technické dovybavenie zváračskej dielne a zabezpečenie nových CNC strojov, ako sú brúsky, rezačky, frézy a sústruhy. Župa uviedla, že plánovaná výška investície do tohto dovybavenia je približne 1,4 mil. eur.
 
„V rámci modernizácie školy sa počíta aj s ďalšími etapami. Tie by sa mali týkať rekonštrukcie tzv. stredného traktu školy a v rámci toho modernizácia učební pre odbor spracovania kovov. Ďalším plánom je rekonštrukcia učební pre odbory stolár a neskôr internátnych priestorov. Škola má v pláne realizovať aj modernizáciu sociálnych zariadení a veľkej zborovne pre vyučujúcich majstrov,“ uzavrel kraj.
(8:36, red, mesto Svidník, PSK)
 
Diskusia
Pridať komentár