Košické oceliarne majú novú linku, prispeje k ochrane životného prostredia

2287x
09. Marec 2022
Výstavba novej linky stála dva milióny eur
Účelom celej prevádzky je znižovať alebo odstraňovať nebezpečné vlastnosti odpadov a optimalizovať nakladanie s nimi stabilizáciou. Foto: U. S. Steel Košice
 
V areáli haldového hospodárstva spoločnosti U. S. Steel Košice bola v utorok (8. 3.) oficiálne predstavená nová stabilizačná linka, ktorá prispeje k ochrane životného prostredia zhodnotením a úpravou odpadov z hutníckej prvovýroby.
 
Informoval o tom hovorca U. S. Steel Košice Ján Bača s tým, že výstavba linky s investíciou dva milióny eur začala na jeseň 2021.
 
„Investícia spoločnosti Environcentrum, ktorá je dlhoročným partnerom košických oceliarní pri spracovaní hutníckych odpadov, predstavuje ďalší krok k zníženiu množstva nebezpečných odpadov skládkovaných na halde,“ povedal hovorca.
 
Ako tu bude fungovať?
 
Ako ďalej uviedol, linka na zhodnotenie a úpravu odpadov je tvorená zariadeniami, v ktorých dochádza k stabilizácii odpadov úpravou ich fyzikálno-chemických vlastností.
 
Postup pozostáva predovšetkým z premiešavania jednotlivých odpadov navzájom, prípadne dopĺňania aditív a pojív tak, aby po ich zreagovaní nedochádzalo k vyplavovaniu škodlivín.
 
 
K linke budú odpady dovážané v uzavretých kontajneroch, prípadne v cisternách a plnené do zásobníkov pneumaticky. Účelom celej prevádzky je znižovať alebo odstraňovať nebezpečné vlastnosti odpadov a optimalizovať nakladanie s nimi stabilizáciou, ktorá patrí medzi BAT technológie.
 
„Premiešaním hutníckych kalov a prachov s ďalšími materiálmi podľa vypočítaných receptúr dosiahneme také fyzikálno-chemické väzby, ktoré znížia negatívny dopad takto stabilizovaného odpadu na životné prostredie,“ vysvetlil konateľ Environcentra Peter Sekula, ktorý zároveň skonštatoval, že výsledkom bude tuhý produkt, ktorý svojimi vlastnosťami zásadným spôsobom znižuje vylúhovanie škodlivín z odpadu.
 
Deväť nových zamestnancov
 
Generálny manažér pre environment U. S. Steel Košice Miloš Fodor skonštatoval, že linku bude počas dennej jednozmennej prevádzky obsluhovať celkovo deväť nových zamestnancov Environcentra.
 
„Stabilizáciou odpadov zabezpečíme zníženie ich nebezpečných vlastností. Dôležitým benefitom bude aj zníženie prašnosti pri nakladaní s odpadmi. Naším cieľom je však nájsť také riešenia, ktoré zo stabilizovaného odpadu urobia ďalej využiteľný materiál, ktorý nebude končiť na skládke,“ dodal Fodor.
(11:55, red, U. S. Steel Košice)
Diskusia
Pridať komentár