Košice s  Miškovcom zvládnu vďaka eurofondom lepšie prírodné katastrofy

540x
08. Marec 2022
Projekt sa realizuje spolu s Maďarskom a bude trvať do júna 2023
Mesto Košice pripraví vizualizácie možných simulácií prelomových vĺn v Ružíne a Bukovci. Ilustračná foto: Mesto Košice
 
Mesto Košice v spolupráci so svojimi partnermi - mestom Miškovec, tamojším Dobrovoľným hasičským združením a občianskym združením Mrak začalo v novembri minulého roka uskutočňovať projekt Spoločný rozvoj bezpečnostných inštitucionálnych kapacít (CODESIC).
 
Informovalo o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že cieľom tohto projektu je podpora rozvoja kapacít inštitúcií a dobrovoľníckych organizácií v oblasti krízového manažmentu, pripravenosť na ich riadenie a zabezpečenie ochrany a bezpečnosti obyvateľstva prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.
 
 
Projekt za viac ako 305-tisíc eur
 
Projekt sa uskutočňuje v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a bude v oboch partnerských mestách trvať do júna 2023.
 
„Celkové výdavky CODESIC-u, ktorý je z 85 percent spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, predstavujú viac ako 305-tisíc eur. Mesto Košice sa bude na čerpaní finančných prostriedkov podieľať vo výške takmer 108-tisíc eur. Spolufinancovanie zo zdrojov EÚ dosiahne takmer 92-tisíc eur, zo štátneho rozpočtu to bude takmer 11-tisíc eur a zvyšok budú predstavovať vlastné finančné zdroje mesta,“ uviedlo mesto.
 
Prostredníctvom projektu chcú zúčastnené strany skvalitniť spoluprácu verejných inštitúcií a dobrovoľníckych organizácií pôsobiacich v oblasti bezpečnosti.
 
„To sa docieli posilnením technického vybavenia a rozvojom integrovanej spolupráce v oblasti prevencie mimoriadnych udalostí, riadenia záchrany, zvládania katastrof a ochrany životného prostredia. Medzi aktivity projektu patrí komunikácia, budovanie kapacít, simulácie, prenos vedomostí a projektové riadenie,“ vysvetlilo mesto.
 
Dve veľké vodné nádrže
 
Ako ďalej vysvetlilo mesto, Košicami pretekajú dva významné vodné toky, na ktorých sú v oblasti nad mestom Košice vybudované dve dôležité vodné stavby - vodné dielo Ružín s objemom 45,3 milióna metrov kubických vybudované na rieke Hornád a vodné dielo Bukovec s kapacitou 25 miliónov metrov kubických postavených na vodnom toku Ida.
 
V prípade technickej havárie ohrozuje vodné dielo niekoľko desiatok tisíc obyvateľov na území Slovenska a vzhľadom na územnú blízkosť ďalšie desaťtisíce obyvateľov Maďarska vrátane partnerského mesta Miškovec.
 
 
Pripravia sa vizualizácie
 
Mesto Košice pripraví vizualizácie možných simulácií prelomových vĺn v Ružíne a Bukovci, ktoré v prípade núdze budú slúžiť na ochranu života, zdravia a bohatstva obyvateľov žijúcich v povodí vodných tokov.
 
Ako zdôraznil zástupca riaditeľa Magistrátu mesta Košice a vedúci oddelenia strategického rozvoja Richard Dlhý, plánované činnosti projektu zabezpečia prostriedky a potrebné vybavenie na výkon záchranných prác. Jeho výstupy budú mať široký dosah a prínos aj pre ďalšie organizácie a podniky a zvýši sa aj informovanosť obyvateľstva.
 
„Nielen záplavy na rieke Hornád, ktoré Košice a obce neďaleko Miškovca, žiaľ zažívajú aj na vlastnej koži, nám potvrdzujú dôležitosť spolupráce v oblasti krízového manažmentu. Z tohto pohľadu je dôležité, aby sme so záchrannými zložkami spoločne riešili krízové ​​a mimoriadne situácie a organizovali spoločné cvičenia. Vzhľadom na územnú blízkosť a riešenie rovnakých problémov je pridanou hodnotou pre riadenie a odstraňovanie rizík a krízových situácií spoločné cezhraničné riadenie, spoločné stratégie a vzájomná pripravenosť a pomoc,“ dodal Dlhý.
(13:45, red, Mesto Košice)
 
Diskusia
Pridať komentár