Prešovský kraj prijal na školu s ukrajinským jazykom prvých žiakov z Ukrajiny

1257x
04. Marec 2022
Poskytnú im stravovanie aj školské pomôcky
Kraj vyčlenil pre utečencov aj ďalšie ubytovacie kapacity (Foto: FB/ Prešovský samosprávny kraj) 
 
Celkovo 40 žiakov zatiaľ prijala a zaradila do vyučovacieho procesu Spojená škola Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove.
 
Spojená škola Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove prijala prvých ukrajinských žiakov, ktorí pre vojnový konflikt museli opustiť svoju krajinu. Ako ozrejmil kraj, od začiatku tohto konfliktu požiadalo o možnosť štúdia na tejto škole 40 žiakov.
 
Aktuálne bol jeden žiak zaradený do 2. ročníka strednej školy, organizačnej zložky Gymnázium a traja žiaci navštevujú 1. ročník gymnázia. Ostatní žiaci boli začlenení do organizačnej zložky Základná škola.
 
Stravovanie majú žiaci zabezpečené. Rovnako im boli poskytnuté aj školské pomôcky, a to v spolupráci s ďalšími školami v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ale aj školami z iných krajov Slovenska.
 
Škola, ktorá je na Slovensku jedinou s vyučovacím jazykom ukrajinským, môže prijať maximálne 120 žiakov od prvého ročníka základnej školy po maturitný ročník gymnázia.
(10:01, PSK)  
 
Diskusia
Pridať komentár