SAD Prešov upozorňuje na zmeny v cestovných poriadkoch

1344x
01. Marec 2022
Zmena časových polôh a úprava odchodov z jednotlivých zastávok
Uvedené zmeny súvisia s otvorením obchvatu diaľnice „D1“ Prešov, západ – Prešov, juh vrátane tunela Prešov (Foto: red)
 
Od nedele 27. februára 2022 dochádza k drobným zmenám v cestovných poriadkoch SAD Prešov. Cestujúcich o tom informoval IDS (integrovaný dopravný systém) východ.
 
Na vybraných spojoch dôjde k skráteniu jazdnej doby a úprave odchodov z jednotlivých zastávok.
 
Zmeny nastanú na týchto linkách:
 • 707 416 Prešov – Sedlice – Klenov – Margecany,
 • 707 417 Prešov – Brežany – Kvačany – Žipov,
 • 707 418 Prešov – Župčany – Kojatice,
 • 707 419 Prešov – Križovany – Ovčie – Víťaz – Široké,
 • 707 421 Prešov – Lipovce – Široké – Víťaz,
 • 707 424 Prešov – Jarovnice – Chminianska Nová Ves – Hermanovce – Štefanovce – Renčišov.
Uvedené zmeny súvisia s otvorením obchvatu diaľnice „D1“ Prešov, západ – Prešov, juh vrátane tunela Prešov. Zmeny nemajú vplyv na odchody spojov z východiskovej stanice a zastávok okrem spoja zo zastávky „Bajerov, rázcestie Žipov“ smer Prešov, ktorý bude vedený v novej časovej polohe o 8:40 hod, teda o 5 minút skôr.
 
Na základe požiadaviek cestujúcich dochádza aj k nasledovným zmenám:
 • Spoj na trase Prešov – Hermanovce s odchodom o 15.10 h z „Prešov, AS“ bude po novom najprv zachádzať do obce Hermanovce a až následne do obce Chminianska Nová Ves, časť Bunde.
 • Spoj na trase Giraltovce – Stuľany bude vedený až po zastávku „Stuľany, č. d. 48“.
 • Dôjde aj k zmene časovej polohy spoja na trase Prešov – Veľký Slivník, ktorý bude po novom odchádzať zo stanice v Prešove o 7.05 h.
 • Spoj na trase Bardejov – Kučín bude po novom odchádzať z „Bardejov, AS“ o 5:55 hod., teda o 10 minút neskôr. Táto zmena vyvolá aj zmenu časovej polohy spoja na trase Kučín – Bardejov, ktorého odchod zo zastávky „Kučín“ bude o 6.25 h, teda o 5 minút neskôr.
 
K zmene časových polôh spojov dochádza aj na linkách:
 • 707 424 Prešov – Hermanovce, 712 455 Giraltovce – Stuľany,
 • 707 438 Prešov – Veľký Slivník,
 • 701 404 Bardejov – Kučín,
 • 701 404 Kučín – Bardejov,
 • 701 406 (Bardejov – Marhaň – Giraltovce),
 • 701 407 (Bardejov –Dubie – Marhaň – Giraltovce),
 • 701 412 (Bardejov – Prešov – Košice),
 • 707 430 (Prešov – Medzany – Sabinov – Lipany),
 • 707 435 (Prešov – Ratvaj – Jakubovany),
 • 707 436 (Prešov – Uzovce – Hubošovce),
 • 707 437 (Prešov – Terňa – Závadka),
 • 707 438 (Prešov – Fintice – Veľký Slivník),
 • 707 446 (Prešov – Hanušovce nad Topľou – Giraltovce – Stropkov),
 • 707 449 (Prešov – Vranov nad Topľou – Humenné – Snina / Michalovce).
IDS východ cestujúcim odporúča, aby si overili premávku svojho spoja na www.cp.sk alebo v nasledujúcom PDF zozname.
(13:21, IDS východ)
 
Diskusia
Pridať komentár