Bude mať Bardejov MHD ako vyspelé mestá?

295x
10. September 2015

Nový návrh novej organizácie prevádzky MHD v Bardejove

IMG_3571.JPG

 Autori návrhu - vľavo M. Škorupa, vpravo M. Pilip

 

Súčasťou tohtoročného 23.ročníka jarmočného Bardkontaktu bola aj výstava „Bardejovské zásahy“, ktorá predstavovala nové architektonické riešenia a inovatívne pohľady pre zlepšenie kvality života v našom meste. Spravodajský portál ahojbardejov.sk sa bližšie pozrel na nový plán prevádzky MHD, ktorý predstavil jeden z autorov, Milan Pilip. Vypracoval ho spolu so študentom 5.ročníka Žilinskej univerzity v odbore doprava, Milanom Škorupom.

Návrh na nový funkčný systém MHD v Bardejove vznikol práve kvôli spomínanej výstave Bardejovské zásahy. Autorov oslovil organizátor výstavy, aby spracovali nejaký návrh, ako zlepšiť Bardejov, a oni sa chytili práve témy MHD. Nový návrh pomerne rozsiahlo mení pôvodnú organizáciu MHD v meste. Autori sa rozhodli touto problematikou zaoberať hneď z niekoľkých dôvodov.

„Mestská hromadná doprava v Bardejove prešla množstvom redukcií a úprav, v dôsledku čoho sa stala pre cestujúcu verejnosť neatraktívnou. Problémov je niekoľko. Jedným z nich je aj nepravidelnosť spojov. V Bardejove je 10 liniek, ktoré premávajú nepravidelne na rôznych trasách. Problémom je i nedostatok spojov MHD, ktorá jazdí v hodinovom a dlhšom takte a je neatraktívna. Ľudia radšej uprednostňujú taxislužby, súkromné autá, alebo sa presúvajú peši. Za problém považujeme aj nedostupnosť niektorých mestských častí, ktoré MHD neobsluhuje. Problémom je aj zdĺhavé nakupovanie lístkov u vodiča, ktoré premávku MHD spomaľuje,“ ozrejmil Milan Pilip.

zasahy - schema MHD.jpg Mestu by určite pomohlo odľahčenie automobilovej dopravy tým, že by sa ľudia presunuli do MHD. Existujúcu MHD však treba pre občanov zatraktívniť a presvedčiť ich o jej výhodách zavedením pravidelných a dostatočne hustých taktov a zavedením ďalších zmien.

Milan Pilip je presvedčený, že projekt má budúcnosť: „Som presvedčený, že tento projekt má šancu na realizáciu, keďže ráta s aktuálnym počtom autobusov, ktoré sú využívané aj dnes – 8 autobusov, čo by náklady navýšilo len minimálne. Už teraz je v meste množstvo áut. Niektoré domácnosti majú i po dve – tri autá. Odkedy som mestský poslanec, ľudia sa na mňa obracajú s prosbami o budovanie ďalších parkovacích miest. Musíme sa rozhodnúť, či chceme byť mestom pre motorové vozidlá, alebo pre alternatívnu dopravu. Preto som aj za budovanie cyklistických chodníkov. A mestská hromadná doprava je jednou z dobrých alternatív.“

Ďalej by mala nasledovať verejná diskusia s odborníkmi a samosprávou. Autori už komunikovali s riaditeľom SAD Prešov, ktorá MHD v Bardejove prevádzkuje, ktorý je tiež otvorený diskusii. Potom budú nasledovať analýzy a prepočty, čo je vec veľmi odborná. Až následne bude možné pristúpiť k realizácii reorganizácie MHD v Bardejove. Čo sa týka časového rámca, najoptimistickejší výhľad na zavedenie nových liniek je rok 2017. „Celý tento proces by som chcel naštartovať túto jeseň, mal by pokračovať aj počas budúceho roka. Budem sa snažiť mu napomáhať, nielen ako spoluautor projektu, ale aj z pozície poslanca mestského zastupiteľstva vo vzťahu k samospráve.,“ podotkol Milan Pilip.

Podľa nového návrhu Mestská hromadná doprava totižto nemá byť uzavretým organizmom, ale mala by byť prepojená aj na prímestskú autobusovú dopravu a železnicu. Niečo ako integrovaný dopravný systém.

 

http://ahoj.tv/firmy/ 

Všetky firmy na jednom mieste

 

ZÁKLADNÉ PARAMETRE SYSTÉMU:

 Štyri linky s jednoznačne priradenými funkciami

 Atraktívna ponuka spojov pri minimálnom navýšení nákladov

 Obsluha 3 základných bodov (stanica, Dlhý rad, nemocnica) každou z liniek

 Ľahko zapamätateľný celodenný taktový systém (napr. 30-minútový interval odchodov)

 Dostupnosť a využiteľnosť pre podstatnú časť obyvateľov mesta

 Prepojenie obytných zón s občianskou vybavenosťou a regionálnou/diaľkovou dopravou

 Integrácia Bardejovských Kúpeľov so zvyškom mesta ako jedna z hlavných priorít

 Synchronizácia liniek v 2 základných prestupových uzloch: „Stanica“ a „Jas“

 Základný takt (interval odchodov) v špičke podľa potreby skracovaný

 

FUNKCIE LINIEK:

Linka č. 1

Linka na trase Dlhá Lúka – Sv. Jakuba (zastávka v blízkosti priemyslovky) zabezpečuje priame spojenie

Bardejovských Kúpeľov a Dlhej Lúky so sídliskami Družba a Obrancov mieru. Linka obsluhuje dôležité

body občianskej vybavenosti, historické centrum a priemyselný obvod (bývalý Jas). Zachádzaním do

Bardejovských Kúpeľov zabezpečuje aj priame prepojenie Bardejovských Kúpeľov s Dlhou Lúkou.

Zachádzanie do Bardejovských Kúpeľov sa neuskutočňuje v čase rannej špičky v smere z Dlhej Lúky do

centra mesta.

 

Linka č. 2

Linka na trase Bardejovská Nová Ves – Poštárka (sídlisko) zabezpečuje prepojenie časti Bardejovská

Nová Ves a sídliska Poštárka s dôležitými bodmi občianskej vybavenosti, historickým centrom

a priemyselným obvodom. Taktiež zabezpečuje rýchle spojenie sídliska Obrancov mieru s hlavnou

stanicou. Linka cez prestupový uzol „Jas“ (prostredníctvom rýchleho prípoja linky č. 1) zabezpečuje aj

spojenie Bardejovskej Novej Vsi s Bardejovskými Kúpeľmi a Dlhou Lúkou.

 

Linka č. 3

Linka na trase Bardejovské Kúpele – Mihaľov zabezpečuje prepojenie Vinbargu a Mihaľova

s dôležitými bodmi občianskej vybavenosti, historickým centrom, priemyselným obvodom

a Bardejovskými Kúpeľmi, pričom obsluhuje aj obytnú štvrť Moliterka. Benefitom je tektiež

prepojenie Vinbargu s rekreačnou zónou na Mihaľove, či priame prepojenie dvoch hlavných

rekreačných zón – Mihaľova a Bardejovských Kúpeľov.

 

Linka č. 4

Linka na trase Spojená škola Štefánikova – Obrancov mieru zabezpečuje napojenie obytných zón

pozdĺž južného brehu rieky Topľa na dôležité body občianskej vybavenosti a historické centrum. Linka

cez prestupový uzol „Stanica“ (prostredníctvom rýchleho prípoja linky č. 1) zabezpečuje aj prepojenie

týchto zón s priemyselným obvodom, Bardejovskými Kúpeľmi a Dlhou Lúkou. Dôležitou funkciou je

tiež spojenie 4. ZŠ a Spojenej školy Štefánikova (ležia mimo trás ostatných liniek) s hlavnou stanicou.

Benefitom je aj spojenie sídliska Obrancov mieru s futbalovým a hokejovým štadiónom.

 

PRESTUPOVÉ UZLY:

Prestupový uzol „Stanica“

Uzol zabezpečuje napojenie liniek MHD na regionálnu a diaľkovú autobusovú a železničnú dopravou,

ako aj prepojenie liniek MHD navzájom.

 

Prestupový uzol „Jas“

Uzol zabezpečuje prepojenie liniek MHD č. 1, 2 a 3 navzájom a ich napojenie na regionálnu

autobusovú dopravou.

(16:40, A. Marková)

782
Diskusia
Pridať komentár