Stretnutie provinciálnej rady a saleziánov spolupracovníkov

1095x
26. Január 2022
Stretnutie provinciálnej rady a saleziánov spolupracovníkov
Stretnutie. Foto: pobavi 
 
Sv. Otec František často opakuje výzvu, aby sme sa naučili snívať. Vedieť snívať s Kristom zapaľuje svetlo nádeje a vyrába odvahu hľadieť do budúcna.
 
V podobnom duchu sa nieslo aj formačné stretnutie bardejovských saleziánov spolupracovníkov v Kostole sv. Anny so vzácnymi hosťami, s členmi provinciálnej rady ASC, ktorých tvoria zvolení zástupcovia z rôznych stredísk ASC na Slovensku.
 
Svätá omša na začiatku tohto stretnutia bola pre všetkých sprítomnením Pána Ježiša medzi nami a jeho sebadarovaním nám v našich potrebách.
 
Postupne sa nám predstavili 
 
Následne sme sa presunuli do priestorov nad sakristiu a formou zdieľania viac zblížili. Členovia provinciálnej rady sa nám postupne predstavili a v krátkosti nás oboznámili, čomu sa konkrétne venujú v rade v úsekoch, ktoré majú na starosti.
 
Aj my sme opätovali ich otvorenosť a úprimnosť priblížením života v našom stredisku cez výpovede niektorých z nás. Každý svojím podielom prispieva k spoločnému dobru, šíri Božieho Ducha vo svojom blízkom i vzdialenejšom okolí, pomáha tým, o ktorých vie, že to potrebujú, a spôsobom, aký je pre nich vhodný, pracuje na vlastnej svätosti a svätosti druhých.
 
Prítomné kríže v rodinách 
 
Spoločným menovateľom mnohých výpovedí boli rôznym spôsobom prítomné kríže v rodinách, čo umocňuje neustálu potrebu vzájomného sebadarovania sa aj formou neutíchajúcich modlitieb.
 
Na konci tohto krásneho stretnutia plného emócií nám Božie požehnanie udelil náš delegát otec Vilo. Povzbudení, s novým elánom a v dôvere v Božiu pomoc, sme sa rozchádzali do svojich domovov.
(9:13, pobavi, Eva Juríčková)
Diskusia
Pridať komentár