Mesto Prešov uspelo v súdnom spore s projektantom cykloželezničky

1032x
17. Január 2022
Mesto si bude vymáhať vyše pol miliónovú škodu
Súdny spor ohľadom cykloželezničky sa ťahal takmer tri roky. Ilustračná toto: Mesto Prešov
 
Krajský súd v Prešove potvrdil rozsudok prvostupňového súdu vo veci vadného projektu týkajúceho sa stavby cykloželezničky. Rozhodnutie už nadobudlo právoplatnosť a pre spoločnosť A.P.H. ateliér, s.r.o. tak vzniká povinnosť zaplatiť mestu Prešov zmluvnú pokutu a náhradu spôsobenej škody vo výške takmer 550-tisíc eur.
 
Informovalo o tom mesto Prešov na svojej webovej stránke s tým, že u spoločnosti A.P.H. ateliér, s.r.o. si objednalo projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a dokumentáciu pre stavebné konanie, ktoré mali byť podkladom pre úspešnú realizáciu výstavby cykloželezničky.
 
 
 
Riešili to súdnou cestou
 
„Zhotoviteľ, ktorým bola na základe verejného obstarávania firma Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., predložil mestu Prešov potrebu navýšenia ceny diela o viac ako 500 tisíc eur z dôvodu nedostatkov v projekte, v dôsledku ktorých mali byť vykonané takzvané práce navyše. Projektant však pochybenie odmietol a mesto Prešov sa preto rozhodlo brániť súdnou cestou,“ vysvetlila prešovská radnica.
 
Mesto sa tak od júna 2019 domáhalo, aby súd uložil projektantovi cykloželezničky zaplatiť zmluvnú pokutu a náhradu škody vo výške 548 704,73 eur, ktorú projektant spôsobil mestu dodaním vadnej projektovej dokumentácie.
 
 
Spor trval takmer tri roky
 
Okresný súd Prešov v januári 2020 vyhovel žalobe mesta Prešov voči projektantovi cykloželezničky.
 
Projektant následne proti tomuto rozsudku podal odvolanie, avšak Krajský súd v Prešove ho označil ako nedôvodné a potvrdil rozsudok Okresného súdu v prospech mesta Prešov.
 
„Po dva a pol roka trvajúcom spore s projektantom cykloželezničky sa nám podarilo dokázať, že v dôsledku chybného projektu bola mestu Prešov spôsobená viac ako pol miliónová škoda. Túto sumu budeme od projektanta bezodkladne vymáhať v plnej výške,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.
 
Odvolací súd zároveň priznal mestu Prešov nárok na náhradu trov konania v 100 percentom rozsahu.
 
Odvolanie voči uzneseniu Krajského súdu v Prešove už nie je prípustné a mesto už podalo návrh na exekúciu, keďže projektant nesplnil svoju povinnosť zaplatiť v lehote stanovej v rozsudku súdu.
(8:55, red, Mesto Prešov)
Diskusia
Pridať komentár