Košice sa opäť môžu popýšiť, majú najlepšiu základnú školu na Slovensku

1587x
13. Január 2022
Najlepšou je ZŠ Staničná v Košiciach 
 ZŠ na Staničnej ulici v mestskej časti Košice - Juh. Foto: ZŠ Staničná 13 Košice
 
Košice majú byť opäť na čo hrdé. Tentoraz sa o úspechy postarali školy a metropola východu sa môže pochváliť najlepšími základnými školami (ZŠ) na Slovensku.
 
Vyplýva to z rebríčka Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), ktorý zverejnil najlepšie základné (ZŠ) a stredné školy (SŠ) na Slovensku za rok 2021.
 
Dve sú z Košíc
 
Medzi najlepšie hodnotenú základnú školu patrí ZŠ na Staničnej ulici v mestskej časti Košice - Juh. Druhou najlepšou je podľa INEKO Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v Bratislave a za ňou nasleduje ZŠ na ulici Park Angelinum v košickej mestskej časti Staré Mesto.
 
Ako uviedla pre mesto Košice riaditeľka Základnej školy Staničná Eva Pillárová, na úspechy školy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov je zvyknutá, no toto prvé miesto na Slovensku ju pozitívne prekvapilo.
 
„Všetci v škole prežívame obrovskú radosť. Tešia sa nielen naši zamestnanci, ale aj žiaci a ich rodičia. Je to pre nás zaväzujúce a zároveň obrovská zodpovednosť, lebo vieme, že vyššie sa už ani nedá ísť...,“ povedala riaditeľka.
 
Pillárová zároveň skonštatovala, že takýto skvelý výsledok len podčiarkuje kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu pedagógov, ktorá sa pretavila do vedomostí a výsledkov ich žiakov.
 
„Neustále sa snažíme posúvať úroveň výučby v súlade s najmodernejšími trendami a informačnými technológiami. Pravidelne sa s výbornými výsledkami zúčastňujeme aj na e-testovaní, na rôznych olympiádach ako aj ďalších vedomostných súťažiach. Mimoriadne výsledky dosiahli naši žiaci na celoslovenskej úrovni aj v olympiádach v cudzích jazykoch,“ zhrnula riaditeľka najlepšej základnej školy na Slovensku.
 
 
Bronzová Park Angelinum
 
Tretie miesto medzi základnými školami obsadila ZŠ Park Angelinum, v ktorú navštevuje 681 žiakov.
 
„Naše 3. miesto v hodnotení inštitútu INEKO vnímame ako ocenenie úsilia nielen našich 76 zamestnancov a žiakov, ale aj ich rodičov. Už niekoľko rokov venujeme veľký priestor zavádzaniu inovácií do vyučovacieho procesu tak, aby sme naplnili našu víziu „Rozumom aj srdcom v 21.storočí“. Budujeme rešpektujúce školské prostredie, v ktorom pomáhame všetkým žiakom dosahovať ich najlepšie osobné výkony. Trpezlivosť a iniciatíva pedagógov, zodpovednosť a vytrvalosť žiakov, starostlivosť a dôvera ich rodičov sú dôležitým pilierom nášho úspechu. Sme hrdí na to, čo sme spoločnou prácou dokázali,“ dodala riaditeľka ZŠ Park Angelinum Renáta Bredová pre mesto Košice.
 
 
Najlepšie stredné školy
 
Podľa rebríčka INEKO sa medzi najlepšími strednými odbornými školami (SOŠ) umiestnila Stredná priemyselná škola (SPŠ) elektrotechnická na Plzenskej ulici v Prešove. Druhé miesto obsadila súkromná Stredná odborná škola v Poprade a treťou je Obchodná akadémia na Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach.
 
Čo sa týka gymnázií prvé miesto patrí Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Nasleduje Gymnázium na Poštovej ulici v Košice-Staré Mesto a Gymnázium na Varšavskej ceste v Žiline.
 
 Foto: INEKO
 
Čo sa berie do úvahy?
 
Ako uvádza portál teraz.sk do rebríčkov boli podľa INEKO zaradené školy so vzorkou v priemere aspoň 20 žiakov, respektíve absolventov počas každého z uplynulých štyroch rokov a hodnotenie škôl odráža dosiahnuté výsledky na dlhšom časovom horizonte.
 
„V prípade ZŠ vstupujú do hodnotenia výsledky Testovania 9, Testovanie 5 a mimoriadne výsledky oceňované ministerstvom školstva. Pri stredných odborných školách nahrádzajú Testovanie písomné maturity. Najvyššiu váhu však pri ich hodnotení má pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli, vysvetľuje pre portál INEKO s tým, že pri gymnáziách sa do úvahy berú tie isté ukazovatele ako pri SOŠ, avšak vzhľadom na iné zameranie gymnázií majú tieto ukazovatele iné váhy.
 
INEKO zároveň dodalo, že keďže ministerstvo školstva minulý rok nezrealizovalo celoplošné Testovania a písomné maturity, do hodnotenia výsledkov žiakov škôl boli preto zahrnuté zvyšné dostupné údaje.
 
Celý rebríček škôl nájdete TU:
(13:55, red)
Diskusia
Pridať komentár