VIDEO | Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove vychováva kvalitných inštalatérov

1261x
11. Január 2022
S výučným listom, ale aj zváračským preukazom 
Pozrite si videoreportáž 
 
Výber strednej školy je pre dospievajúceho človeka dôležitým životným míľnikom. Ak inklinujete k remeslám, ktoré sú v súčasnosti žiadané, Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove ponúka hneď viacero riešení. V rámci nich nájdete napríklad odbor inštalatér s bohatými možnosťami uplatnenia na trhu práce.
 
„V dnešnej dobe tou najhlavnejšou výhodou je to, že po tej profesii je veľký dopyt a je veľmi dobre zaplatená,“ uviedol majster odborného výcviku Róbert Semanek.
 
Inštalatérske práce sú vyjadrené skratkou Voda - Kúrenie – Plyn. Táto skratka predstavuje činnosti, ktoré inštalatér realizuje. Potrebnú prax žiaci naberajú počas štúdia na odbornom výcviku v inštalatérskych dielňach s moderným vybavením.
 
Dostanú sa do centra diania  
 
„Dá sa povedať, že odbor inštalatér, ale aj všeobecne odbory, ktoré sa vyučujú na našej škole, začínajú byť nedostatkovým tovarom,“ dodal Semanek.
 
V rámci vyučovacieho procesu sa žiaci dostanú do centra diania, a to aj vďaka špeciálnej miestnosti.
 
„Tu majú žiaci možnosť si priamo vyskúšať samotnú montáž, demontáž, aby mohli potom zase v praxi uplatniť nadobudnuté vedomosti,“ uviedol majster odborného výcviku Pavol Dziak.
 
Rôznorodé uplatnenie v praxi  
 
Spojená škola spolupracuje s renomovanými inštalatérskymi a plynárenskými firmami, kde sa môžu študenti naplno realizovať. Absolventi po ukončení odboru získajú výučný list, ale aj zváračský preukaz z unikátnej zváračskej školy.
 
„Podmienky pre tento trojročný učebný odbor sú úspešné ukončenie základnej školy plus absolvovanie lekárskej prehliadky,“ uzavrel zástupca riaditeľa pre odborný výcvik Marián Tomčo.
 
Po skončení štúdia nájde absolvent uplatnenie v inštalatérskych firmách, ako živnostník inštalatér, či ako samostatný pracovník inštalatérskych prác, taktiež v prevádzkach kotolní a výmenníkových staniciach a v údržbe správcovských firiem bytových domov.
(14:50, red)
 
Diskusia
Pridať komentár