V Bardejove vzniklo nové námestie

29x
17. August 2015

Vzniklo nové námestie

chrám ahojbardejov.sk.jpg

Chrám na sídlisku Vinbarg

 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove ešte na svojom júnovom zasadnutí schválilo okrem iného aj dve všeobecne záväzné nariadenia, ktorými sa určujú názvy námestia a parku. Konkrétne ide o Námestie hieromučeníkov Gojdiča a Hopka, ktoré tvorí okolie gréckokatolíckeho chrámu na sídlisku Vinbarg a Park Emila Korbu, ktorý je lokalizovaný vedľa Baziliky minor sv. Egídia a bol kompletne zrekonštruovaný.

 Správca gréckokatolíckej farnosti na Vinbargu Florián Potočňák požiadal Mesto Bardejov ešte v roku 2013 o  pomenovanie priestranstva vedľa novovybudovaného Farského chrámu bl. hieromučeníkov Pavla a Vasiľa a navrhol názov Námestie bl. biskupov P. P. Gojdiča a V. Hopka. Vzhľadom na to, že sa jednalo o dlhý názov námestia, predkladateľ návrhu pomenovania nového námestia predložil nový návrh na pomenovanie námestia so skráteným názvom a to: Námestie hieromučeníkov Gojdiča a Hopka. S uvedeným návrhom sa stotožnila názvoslovná komisia a následne aj Mestské zastupiteľstvo v Bardejove. 

Rodiskom otca biskupa Vasiľa Hopka je obec Hrabské, ktorá sa nachádza v okrese Bardejov. Biskup Pavol Peter Gojdič pôsobil v obci Cigeľka, ktorá sa tiež nachádza v okrese Bardejov. Obaja gréckokatolícki biskupi boli v minulom režime vo vykonštruovaných procesoch odsúdení a väznení. Otec biskup P. P. Gojdič, odsúdený na doživotie, zomrel na následky mučenia a zlého zaobchádzania v leopoldovskej väznici. Otec biskup V. Hopko bol odsúdený na 15 rokov odňatia slobody a dlhodobý pobyt vo väzení sa podpísal na jeho zdravotnom stave.

http://ahoj.tv/kalendar/mesiac/08/2015/

Všetky podujatia nájdete v kalendári

(10:50, bardejov.sk)

Diskusia
Pridať komentár