Podmienky vstupu na územie Slovenska sa opäť menia

12673x
13. Október 2021
Od piatka 15. októbra
Na zoznam krajín, pri ktorých sa pasažieri s príletom na Slovensko nemusia preukazovať PCR testom, pribudli Spojené arabské emiráty
 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informuje o zmenách podmienok vstupu na územie Slovenskej republiky.
 
V piatok 15. októbra 2021 nadobúda účinnosť nová vyhláška Úradu verejného SR č. 255, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.
 
Čo sa mení?
 
  • Registrácia cez eHranicu bude pri vstupe na SR povinná pre osoby nad 12 rokov a 2 mesiacov veku - lehota bola stanovená tak, aby osobe vo veku 12 rokov po očkovaní uplynula potrebná doba, pri ktorej je predpoklad, že sa v organizme stihne vytvoriť dostatočná hladina ochranných protilátok.
  • Dĺžka karantény po vstupe do SR sa zjednocuje s vnútroštátnou dĺžkou izolácie - pri bezpríznakovom priebehu karantény po vstupe na Slovensko sa končí uplynutím desiateho dňa. Dĺžka karantény sa končí aj obdržaním negatívneho výsledku PCR testu vykonaného najskôr v piaty deň.
  • Status plne zaočkovanej osoby je po novom pri vstupe na územie SR potrebné preukazovať buď COVID preukazom EÚ alebo iným národným certifikátom tretej krajiny, ktorý musí obsahovať: údaje o mene a priezvisku, dátum narodenia, názov vakcíny a jej výrobcu, údaje o poradí očkovania a celkovom počte očkovaní danou látkou, dátum posledného očkovania.
 
Národný certifikát musí mať pečiatku povereného orgánu danej krajiny alebo musí byť elektronicky overiteľný a musí byť vyhotovený aj v anglickom jazyku. Osoba, ktorá nie je schopná takto sa preukázať, sa nebude považovať za plne zaočkovanú osobu.
 
Na zoznam krajín, pri ktorých sa pasažieri (vrátane zaočkovaných) s príletom na Slovensko nemusia preukazovať PCR testom, pribudli Spojené arabské emiráty.
 
Na základe rokovaní s Ministerstvom dopravy SR sa povinná karanténa po novom nebude vzťahovať na osoby, ktoré vstupujú na územie SR za účelom nevyhnutných úkonov potrebných na získanie pracovného povolenia a dokladov s tým súvisiacich pre povolanie vodiča hromadnej a kamiónovej dopravy v SR a sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o tejto skutočnosti. Tieto osoby musia zároveň disponovať negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín.
(8:58, red, MV SR)
Mateklo
16.10.2021 09:16
Kokot
Žeby vás trach trafil
Pridať komentár