VIDEO | Spojená škola na Štefánikovej ulici pripravuje viacero noviniek

1029x
12. Jún 2021
Študenti sa zapájali do súťaží a vyskúšali si aj situovanú maturitu
Pozrite si videoreportáž
 
Z dištančného režimu späť do lavíc. Spojená škola na Štefánikovej ulici 64 v Bardejove sa po týždňoch vzdelávania v online priestore naplno vrátila ku klasickým učebným osnovám. Neľahké obdobie využila aktívne – pustila sa do viacerých projektov a pracovala na novinkách pre ďalší školský rok.
 
„Podali sme žiadosť o dotáciu na vytvorenie modernej učebne technického zamerania, ktorú by sme ponúkali aj žiakom základnej školy, lebo cítime, že v meste je stále menší záujem o remeslá,“ ozrejmila riaditeľka školy Eva Kurnátová.
 
Škola v budúcom školskom roku zavádza duálne vzdelávanie v odbore sociálno-výchovný pracovník, chce rozšíriť aj možnosti zahraničnej spolupráce.
 
Erasmus v Prahe 
 
„Podávali sme projekt Erasmus, kde by sa žiaci mali zúčastniť praktického vyučovania počas troch týždňov v Prahe. Tam by mali získať praktické zručnosti hlavne v odbore murár a takisto vo firmách grafik digitálnych médií,“ dodala Kurnátová.
 
Tohtoročné maturitné skúšky sa na Spojenej škole uskutočnili len administratívnym spôsobom, končiace ročníky si aj napriek tomu vyskúšali, ako chutí skúška dospelosti.
 
„Všetci žiaci súhlasili s aritmetickým priemerom. Ale keď sa vrátili do škôl, robili sme takú situovanú maturitu, kde sa im to veľmi páčilo, no bolo to už bez zodpovednosti, bez stresu, už to bolo len na nečisto ako sa povie,“ podotkla riaditeľka školy.
 
Žiaci sa počas vyučovania na diaľku zapojili do viacerých súťaží. Navrhovali logá pre elitných športovcov, tvorili kvalitné fotografické, ale aj audiovizuálne diela, v rámci školy sa im dokonca podarilo zorganizovať aj unikátnu výstavu pod názvom Grafika proti COVID-u.
(19:36, red)
Diskusia
Pridať komentár