Iniciatíva Catching-up regions v Prešovskom samosprávnom kraji napreduje

789x
10. Jún 2021
Projekty by mali pomôcť aj obci Varadka
Catching-up Regions je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom na podporu ich rastu a inovácií 
 
Iniciatíva Catching-up regions (CURI) v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) pokračuje. Progresom a plánmi v jednotlivých komponentoch sa zaoberali 9. júna na stretnutí Riadiaceho výboru iniciatívy CURI 3 zástupcovia prešovskej, košickej a banskobystrickej župy. A to vrátane expertov Európskej komisie, Svetovej banky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a ďalších zainteresovaných aktérov.
 
Na v poradí už treťom stretnutí Riadiaceho výboru iniciatívy CURI 3 na pôde Prešovského samosprávneho kraja riešili spoločne aktéri rokovania posun v zlepšení integrácie marginalizovaných rómskych komunít, keďže všetky tri kraje majú najvyšší podiel rómskej komunity v rámci Slovenska. Len na území PSK žije približne 130 tisíc Rómov, teda každý siedmy obyvateľ Prešovského kraja je rómskeho pôvodu.
 
Samospráva chce v šiestich pilotných obciach s rómskou populáciou (Ostrovany, Varhaňovce, Dlhé Stráže, Čičavu, Varadku a Krivany) implementovať projekty v hodnote 10 miliónov eur. V obciach chce zabezpečiť prístup k vode, kanalizácii, plánuje vytvoriť prestupné bývanie, vybudovať materské školy či chodníky. Dôležité však bude vysporiadanie pozemkov.
 
Nezabudli ani na školstvo
 
V rámci komponentu školstva bolo vybraných päť stredných škôl v Prešovskom kraji, kde sa do konca roka 2023 implementujú projekty v celkovej alokácii 32 miliónov eur. Zamerané sú na výstavbu, resp. rekonštrukciu priestorov pre stredné odborné vzdelávanie, získanie a modernizáciu materiálno-technického vybavenia pre učebne, dielne a ďalšie priestory školy.
 
 
 
PSK plánuje navrhnúť a vypracovať investičné projektové balíčky rovnakého charakteru pre ďalšie skupiny škôl a pripraviť ich na financovanie z nového programového obdobia 2021-2027. Okrem toho bolo podaných 91 žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo strany malých a stredných podnikateľov z ôsmich okresov v celkovej výške 15 miliónov eur. Cieľom je zapojenie týchto podnikateľov do spolupráce so strednými odbornými školami. Predmetom podpory je nákup technológií v hodnote 50 - 200 tisíc eur.
 
Rozšírenie možností pre turistov
 
Prešovská župa na stretnutí informovala, že intenzívne pracuje aj na projekte Poloniny Trail, viacúčelovej turisticko-rekreačnej trase, ktorá má dosahovať dĺžku približne 90 km. Prvá a druhá etapa výstavby by mala byť dokončená do roku 2023, tretia etapa do roku 2025. Aktuálne sa župa zaoberá majetko-právnym vysporiadaním. Riadiaci výbor sa na stretnutí okrem iného zaoberal aj geoinformáciami, vodou a kanálom v okrese Snina, a tiež komponentom Košického a Banskobystrického kraja – prepojenie pracovísk priemyslu a výskumu a vývoja v regióne.
 
Jednou z hlavných tém stretnutia bola aj pripravovaná Záverečná konferencia 2. ročníka iniciatívy CURI na Slovensku, ktorá sa bude konať 29. júna na Táloch.
 
Catching-up Regions je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom na podporu ich rastu a inovácií, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu investícií. Do iniciatívy bol v roku 2018 pilotne vybraný Prešovský samosprávny kraj, v roku 2019 Banskobystrický samosprávny kraj a v roku 2020 Košický samosprávny kraj.
(14:08, PSK) 
Diskusia
Pridať komentár