Kraj má do duálneho vzdelávania zapojených 809 žiakov

1110x
10. Jún 2021
Záujem zamestnávateľov o spoluprácu vzrástol o vyše 39%
V Prešovskom kraji je v aktuálnom školskom roku do systému duálneho vzdelávania zapojených 35 škôl 
 
Prešovský samosprávny kraj (PSK) zaznamenal v aktuálnom školskom roku vo svojich stredných školách napriek pandémie vyššie počty nových žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania. V súčasnosti je do duálu zapojených 809 žiakov župných škôl, čo je o 59 viac ako vlani.
 
V Prešovskom kraji je v aktuálnom školskom roku do systému duálneho vzdelávania zapojených 35 škôl (štátnych, cirkevných a súkromných stredných odborných škôl) s 1015 žiakmi.
 
„Z nich až 31 stredných škôl patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti nášho kraja, kde je v duáli zapojených 809 žiakov. Keď si uvedomíme, že v školskom roku 2017/2018, bolo v duáli len 84 žiakov a dnes ich máme na všetkých typoch škôl viac ako tisíc, je to neuveriteľný pokrok. Som rád, že žiaci sa chcú vzdelávať a učiť remeslo, a že im to vďaka lokálnym zamestnávateľom vieme umožniť,“ spresnil predseda PSK Milan Majerský.
 
Prešovská župa, v zriaďovateľskej pôsobnosti ktorej je 72 stredných škôl, má v systéme duálneho vzdelávania školy z jedenástich okresov, najviac z prešovského, a to osem župných škôl a z popradského okresu - šesť župných škôl. Sú to najčastejšie školy technického, elektrotechnického a polytechnického zamerania a tie, ktoré sa zameriavajú na obchod, služby, hotelierstvo či gastronómiu.
 
Praktické vyučovanie u zamestnávateľa prináša výhody
 
V súčasnosti má uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní so strednými odbornými školami spolu 396 zamestnávateľov, kým v školskom roku 2019/2020 to bolo 284 zamestnávateľov. Nárast sa tak pohybuje na úrovni 39,4%.
 
„Praktické vyučovanie u zamestnávateľa prináša hneď niekoľko výhod. Okrem iných je to finančná motivácia pre žiakov a zároveň možnosť overiť si svoje zručnosti a vedomosti v testovacích centrách, ktoré majú firmy zabezpečené. V kraji si uvedomujeme potrebu prepojenia teoretického vzdelávania na stredných odborných školách s praktickou prípravou, preto neustále podporujeme duálne vzdelávanie. Je to jeden z hlavných faktorov udržania zamestnanosti v regióne a zároveň podpora samotných zamestnávateľov, ktorí si vychovávajú budúcu pracovnú silu,“ dodal M. Majerský.
 
V súvislosti s vývojom pandemickej situácie bolo v rámci duálneho vzdelávania od 15. novembra umožnené zamestnávateľovi pokračovať v poskytovaní praktického vyučovania i žiakom, ktorí nie sú ubytovaní v školskom internáte. Možnosť takto vykonávať prax využilo 326 žiakov.
(8:59, D. Jeleňová)
 
Diskusia
Pridať komentár