Materská škola Važecká v Prešove získala ocenenie eTwinning School

510x
19. Apríl 2021
Partnerstvá európskych škôl
Ocenenie vedenia školy a kolektívu za prácu na kvalitných eTwinning projektoch 
 
V marci tohto roka získala Materská škola Važecká 18 ocenenie „eTwinning SCHOOL“, ktoré sa udeľuje v Bruseli od roku 2018. Je to najvyššie ocenenie práce školského kolektívu v platforme eTwinning - internetového portálu na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy.
 
Platforma eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií s cieľom vytvorenia partnerstiev európskych škôl.
 
Titul eTwinning škola je najvyšším ocenením, ktorú môže škola v rámci eTwinningu dosiahnuť. Ide o ocenenie vedenia školy a kolektívu za prácu na kvalitných eTwinning projektoch. Tento titul zdôrazňuje, že škola je vzorom v podpore profesijného rozvoja svojich zamestnancov v oblasti: e-bezpečnosti, vo využívaní IKT, v inovatívnych pedagogických prístupoch a v podpore kooperatívneho učenia sa žiakov a učiteľov.
 
Registrácia a zapojenie do projektu
 
Aby škola získala oprávnenie postúpiť do hodnotiaceho kola, musí byť registrovaná v eTwinningu minimálne dva roky a aspoň dvaja učitelia zo školy musia byť registrovaní a aktívni v posledných dvoch rokoch. Škola musí byť zapojená aspoň v jednom eTwinning projekte, ktorý získal národný certifikát kvality v posledných dvoch rokoch. MŠ Važecká 18 v Prešove získala niekoľko národných aj európskych certifikátov kvality za realizáciu projektov v tomto medzinárodnom prostredí.
 
História úspechov školy sa začala 8.01.2018, keď sa škola po prvýkrát zaregistrovala na tomto portáli. Začali ju deti 2. triedy pod vedením pani učiteľky Daniely Virágovej. V eTwinningových projektoch integrovaných do školského vzdelávacieho programu získali 16 národných a 13 európskych certifikátov. V novembri v roku 2019 získala pani učiteľka s deťmi ocenenie „Učiteľ mesiaca“ za realizáciu projektu STEM Challenge.
 
 
Nielen na medzinárodnej úrovni
 
Postupne sa do eTwiningu aktívne zapojili pani učiteľky Bc. Daniela Benková, Mgr. Dana Dzivá Baluchová, Mgr. Nikola Dzurendová a pribudli ďalšie úspechy a národné certifikáty kvality. Spolupráca a vzájomné zdieľanie dobrých myšlienok, ako aj možnosť vzdelávania, sú princípy, ktoré sa uplatňujú nielen pri realizácii projektov na medzinárodnej úrovni, ale aj vo vyučovacom procese, a tak sa projekty stávajú vzorom a motiváciou pre celý kolektív MŠ.
 
Vedenie škôlky veľmi oceňuje spoluprácu rodičov pri realizácii jednotlivých úloh. Mnohí sa zapájajú pravidelne, poskytujú fotografie a videá z aktivít, ktoré deti realizujú doma alebo v prírode. Zároveň sa rodičia s deťmi zapájali do dištančného vzdelávania počas zatvorených škôl z dôvodu pandémie, čo si učiteľky nesmierne vážia.
 
„Presvedčili sa, že aj malé deti môžu dosiahnuť veľké ciele. Z ocenenia sa úprimne tešíme a zároveň prijímame záväzok naďalej prinášať inovatívnosť a kvalitu do vyučovacieho procesu,“ uviedla držiteľka najväčšieho počtu ocenení a certifikátov, Daniela Virágová.
 
Pokračujú v rozvoji
 
Od ocenených škôl s titulom „eTwinning škola“ sa očakáva vedúce postavenie vo svete programu eTwinning. Školy eTwinning si uvedomujú význam a uznávajú hodnoty programu eTwinning. Integrujú ich do politiky školy, postupov a profesionálneho rozvoja zamestnancov. Titul sa udeľuje len na dva roky. „Aby sme si ho udržali, naďalej chceme tvoriť a realizovať hodnotné projekty a motivovať kolegov aj iných škôl k pripojeniu sa k medzinárodnej komunite eTwinning," dodáva Daniela Virágová.
(13:37, presov.sk, MŠ Važecká)
Diskusia
Pridať komentár