Študenti, zapojte sa do multimediálnej súťaže a získajte finančnú odmenu

664x
12. Apríl 2021
Multimediálna študentská súťaž
 
Občianska iniciatíva Fortis - podporujeme občiansku statočnosť a Komunitná nadácia Bardejov vyhlásili spoločnú výzvu na predkladanie súťažných prác formou eseje alebo krátkeho videofilmu.
 
Ponúkame mladým ľuďom z Bardejova príležitosť a priestor verejne sa zamyslieť nad hodnotami, akými by mali byť vybavení ľudia usilujúci sa o zdravú, otvorenú a demokratickú spoločnosť.
 
Esej alebo krátke video môžu študenti stredných škôl využiť napríklad aj ako poctu človeku zo svojho okolia, ktorý si zaslúži uznanie za svoju odvahu a občiansku statočnosť - zastal sa slabšieho a poukázal na príkorie, alebo nekompromisne sa postavil šikane, odvážne hájil záujem verejnosti, nepodľahol mocenskej prevahe a tlaku nadriadených alebo spojil ľudí pre dobrú vec a inšpiroval ich ozvať sa.
 
V súťažnej práci môžu zužitkovať aj svoju vlastnú životnú skúsenosť, pri ktorej pomohli iným.
 
Uzávierka predkladania prác je 10.6.2021 do 16.00 hod.
 
Autori troch najlepších prác budú odmenení finančnou cenou v sume 150 €, 100 € a 75 €.
 
Najhodnotnejšie diela budú propagované v médiách a na stránke www.knbj.sk. 
(8:52, J. Jarina, správca Komunitnej nadácie Bardejov)
Diskusia
Pridať komentár