V dnešný deň si pripomíname smrť Ježiša Krista

654x
02. Apríl 2021
Pandémia zmenila Veľkú noc na nepoznanie
 Veľká noc aj tento rok netradične
 
Kresťania si na Veľký piatok pripomínajú potupnú smrť Ježiša Krista na kríži. Evanjelici ho považujú za najvýznamnejší sviatok, pretože Syn Boží dokončil dielo vykúpenia sveta. Ježiš Kristus bol ukrižovaný na vrchu Golgota cisára Tibéria a Pontského Piláta.
 
Namiesto sv. omše sa v rímskokatolíckych kostoloch alebo na kalváriách miest a obcí predpoludním konajú pobožnosti krížovej cesty, no aj tento rok, takisto ako pred rokom, kvôli nebezpečnému koronavírusu veriaci budú môcť tieto obrady sledovať iba prostredníctvom médií.
 
 
Tie pozostávajú z bohoslužby slova, modlitby veriacich, poklony Svätému krížu a sv. prijímania. Ježišovu smrť pripomína aj liturgická farba - farba krvi.
 
Na niektorých miestach sa nezvoní, len rapká od štvrtku do soboty večera. Na evanjelických službách Božích sa čítajú a spievajú pašie, prisluhuje sa Večera Pánova.
 
Počas Veľkého piatku sa zachováva pôst - nejedáva sa mäso. Aj keď tieto sviatky budú iné ako zvyčajne, veriaci ich môžu prežiť netradične, ideálne z domova, v kruhu svojej rodiny.
(11:38, red)
Diskusia
Pridať komentár