VIDEO | Pozlátko Veľkonočných sviatkov nahrádza ich pravá podstata

788x
01. Apríl 2021
Kňazi a ich posolstvá veriacim
Pozrite si videoreportáž 
 
Najväčšie kresťanské sviatky roka budú znovu zahalené rúškom pandémie. Aj keď sa prežívanie nastávajúcich dní sústredí do uzavretého rodinného spoločenstva, v centre pozornosti naďalej ostáva ich pravá podstata.
 
„Za normálnych okolností by sa možno diali šibačky, stretávali rodiny, ale teraz bude viac také ticho. A v tom tichu naozaj k nám Pán Boh viacej prehovára, a preto si môžeme v tomto období intenzívnejšie uvedomiť tie slová, ktoré Pán Ježiš povie na kríži – je dokonané. Tento výkrik nie je smutný, ale práve ten víťazný. On spravil všetko to, prečo na zem prišiel,“ uviedol námestný farár cirkevného zboru ECAV na Slovensku Richvald Ivan Havassy.
 
„Úloha liturgie cirkvi je vlastne v tom, aby sme svoje osobné zážitky s Bohom zapájali do spoločenského rámca. Zároveň tie Božie dary, ktoré cirkev spravuje, aby sa mohli ľuďom rozdávať. Aktuálne to nie je možné, inokedy to tiež nie je možné pre niektorých ľudí, ktorí majú ďaleko ku vysluhovateľom, napríklad v misiách, alebo chorí ľudia, tí musia byť tak či tak doma.
 
Tak teraz sa to stalo všetkým, že sa nemôžeme len tak jednoducho stretnúť. Ale to zdieľanie môže byť minimálne na úrovni rodiny, a to vnútorné prežívanie nám nemôže nikto zobrať,“ poznamenal farár z Farnosti Margity Antiochijskej v Zborove Peter Novák.
 
„Odpoveď nám môže dať práve spev, ktorý, my veriaci, gréckokatolíci, spievame počas týchto sviatkov. Ten text znie – Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval. Toto je tá najväčšia myšlienka, ktorá nás má napĺňať tieto sviatky. Tak toto vám milí Bardejovčania všetkým prajem, aby sme sa všetci nechali vyťahovať z našich denno-denných hrobov a takto sa nechávali ožívať Kristom,“ uzavrel kaplán Gréckokatolíckej farnosti na sídlisku Vinbarg v Bardejove Tomáš Kavuľa.
(14:38, red) 
Diskusia
Pridať komentár