Bašta začala spoluprácu s bardejovskými školami, pokračujú aj v rekonštrukcii budovy

1388x
31. Marec 2021
Projekt Bašta – zázemie pre občianske aktivity
Súčasťou projektu je tvorba fundraisingovej stratégie centra 
 
Kultúrno-komunitné centrum Bašta v Bardejove aktuálne pracuje, okrem iného, na napĺňaní projektu „Bašta – zázemie pre občianske aktivity“ v grantovom programe Active Citizens Fund – Slovakia. Grantový program je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska krajinám EÚ. Realizácia projektu prebieha od júna 2020 do októbra 2021.
 
Súčasťou projektu je tvorba fundraisingovej stratégie centra. Mentorom tvorby tejto stratégie je Slovenské centrum fundraisingu, s ktorým sme absolvovali doposiaľ 3 online školenia a workshopy a sme takmer vo finále vytvorenia stratégie fundraisingu na mieru pre Kultúrno-komunitné centrum Bašta.
 
Jedna členka OZ Different absolvovala certifikovaný tréning manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok s PDCO (Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií), kde získala vedomosti a zručnosti na vytvorenie manuálu dobrovoľníckeho programu pre Baštu.
 
Na tréningu sa naučila ako získavať dobrovoľníkov, aká je legislatíva riadenia dobrovoľníckej činnosti, ako zisťovať spokojnosť a spätnú väzbu od dobrovoľníkov, či ako ich motivovať. Takýto program zahŕňa aj poznatky z oblasti evidencie dobrovoľníkov, systematickej práce s dobrovoľníkmi, uzatvárania zmlúv, evidencie dobrovoľníckych hodín a dochádzky.
 
Téma dobrovoľníctva je dôležitá téma, ktorú budeme radi propagovať a prezentovať silu dobrovoľníctva v našom meste.
 
 
Platforma pre vzájomnú inšpiráciu
 
V rámci práce s miestnymi organizáciami sme započali spoluprácu so školami z bardejovského okresu a s lokálnymi pedagógmi. Na rôznej úrovni sa spolupráca rozvinula s približne desiatimi školami.
 
Naším cieľom je vytvoriť platformu pre pravidelné stretnutia nielen medzi Baštou a pedagógmi, ale aj medzi pedagógmi navzájom, aby mali možnosť vymieňať si informácie o možnostiach vzájomnej spolupráce alebo sa navzájom inšpirovať s novými projektmi a nápadmi vo vyučovaní.
 
Pomaly postupujeme aj v rekonštrukčných prácach zahrnutých v projekte. Plánované je zrekonštruovanie druhého nadzemného podlažia vrátane nových okien, protipožiarnych dverí a hygienického zázemia. Od prízemia bude k druhému podlažiu viesť nové oceľové schodisko, ktoré spĺňa všetky potrebné normy, práce budú zahŕňať aj búranie starého dreveného schodiska, stropných konštrukcií a budovanie nových podláh, či novej šatne pre zamestnancov kaviarne.
 
Momentálne máme kompletný projekt na rekonštrukciu celej budovy bašty, na ktorý nám finančne prispelo aj mesto Bardejov a čakáme na schválenie stavebného povolenia, aby sme mohli začať plánované rekonštrukčné práce.
 
Otvorené workshopy
 
Našou najbližšou aktivitou bude zorganizovanie stretnutia miestnych neziskových organizácií a aktívnych občanov, ktoré bude v závislosti od protipandemických opatrení buď online alebo naživo v priebehu mesiaca apríl.
 
Na tomto stretnutí by sme radi vyšpecifikovali témy a problémy, ktoré následne budeme preberať v rámci otvorených workshopov. Tieto otvorené workshopy prebehnú v spolupráci so Slovenským centrom fundraisingu a s PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia) na vyšpecifikované témy z oblasti občianskej participácie a budú otvorené pre verejnosť.
(9:12, E. Maxinová)
Diskusia
Pridať komentár