Stanovisko k reakcii samosprávy na výhrady Cechu architektov k projektu Námestia času

1442x
19. Marec 2021
Stanovisko k reakcii samosprávy na výhrady Cechu architektov k projektu Námestia času
Pozrite si vizualizáciu, ktoré predstavila samospráva mesta Bardejov 
 
Verejný priestor je jedna z najdôležitejších súčasti mesta a z veľkej miery určuje, ako sa v ňom cítime. Aby bol tento priestor naozaj kvalitný, potrebujeme mat zadefinované základné parametre toho, ako túto kvalitu dosiahnuť.
 
Dobré verejné priestory by mali byť nielen dizajnovo príťažlivé, ale aj mat adekvátnu mierku, rešpektovať svoje okolie, byť funkčné, inkluzívne, zelené a udržiavané.
 
V Bardejove sa verejný priestor dlhodobo tvorí priamym zadaním prevažne jednému autorskému kolektívu bez väčšieho ohľadu na potreby a názor odbornej aj širokej verejnosti, pričom ten istý verejný priestor budeme užívať my všetci.
 
Predstavili svoje výhrady 
 
26. 2. 2021 sme ako Cech architektov Bardejova vyjadrili svoje výhrady k prezentovanej architektonickej štúdii Námestia času v Bardejove.
 
Sme Bardejovčania a zároveň architekti, ktorým záleží na tom, aby novovznikajúci verejný priestor bol v Bardejove tvorený čo najkvalitnejšie v prospech súčasných, ale aj budúcich obyvateľov mesta.
 
Kritiku sme formulovali vecne a slušne so snahou o odborný vklad do debaty. Neurobili sme tak s cieľom zviditeľniť sa, ale s cieľom upozorniť na potenciálne problémy, ktoré pretvorenie priestoru pri Športovej hale prezentovaným spôsobom môže priniesť.
 
POZRITE SI VIZUALIZÁCIU, KTORÚ PREDSTAVILO MESTO BARDEJOV:
 
Od 16. 3. 2021 sa mesto Bardejov snaží svojou reakciou presvedčiť nás i verejnosť, že je všetko v poriadku. Cech architektov sa nechce nechať vtiahnuť do škriepok so samosprávou, namiesto toho chce opätovne ponúknuť svoje služby a odborný potenciál pri tvorbe mesta. Sme preto otvorení verejnej diskusii, ktorá by umožnila vzájomný rozhovor na túto tému.
 
Všade tam, kde sa darí vytvárať kvalitný verejný priestor, sú dnes architektonické súťaže samozrejmosťou
 
Medzičasom sa verejnosti budeme snažiť ponúknuť príklady vhodnejšieho riešenia verejných priestorov z praxe. Je čas, aby sme sa prestali uspokojovať s jednostranným pohľadom na tvorbu mesta a začali hľadať nadčasové a pokrokové riešenia. Je čas pripustiť názorovú pluralitu a dať priestor vo férovej a otvorenej súťaži viacerým autorským kolektívom.
 
Budeme tak mať možnosť porovnať alternatívne návrhy riešení toho istého priestoru, čo umožní mestu získať bezkonkurenčne najkvalitnejšie riešenie zadania na základe ním zvolených kritérií. Všade tam, kde sa darí vytvárať kvalitný verejný priestor, sú dnes architektonické súťaže samozrejmosťou.
 
Neoberajme sa dobrovoľne o nástroj, ktorý má potenciál priniesť nám tie najlepšie riešenia a funguje všade vo svete. Navyše, ak sa k tvorbe verejného priestoru začne pristupovať systematicky, rozhodnutia budú opreté o dáta a v adekvátnej miere sa umožní zapojenie verejnosti do tohto procesu, budeme raz žiť v meste, kde sa vo verejnom priestore cíti dobre každý. A taký Bardejov si želáme pre nás všetkých.
 
S úctou, Váš Cech architektov Bardejova
 
Podpísaní členovia: Miloslav Olejár,  Miroslav Lakata,  Viktor Guth,  Branislav Bojčík,  Rudo Hudák,  Peter Demčko,  Adam Dzamba,  Alena Petejová,  Marek Polák,  Jakub Lenart,  Tatiana Pituchová.
(20:11, Cech architektov Bardejova) 
Diskusia
Pridať komentár