V nemocniciach pomáhajú aj bardejovskí saleziáni

10093x
09. Február 2021
Neobyčajne obyčajná služba
Pomáhajú aj pri testovaní 
 
Keď sme spolu v januári schádzali autom z Vinbargu, v našom vnútri sa miešala zvedavosť s bázňou. Ešte sme nevedeli, čo nás čaká. Dali sme sa s Vilom a Pančim k dispozícii na dobrovoľnícku službu v nemocnici a dozvedeli sme sa, že budeme slúžiť aj na nejakom oddelení.
 
Obavy postupne ustúpili, keď nás na personálnom oddelení privítali s prívetivým úsmevom a s vďačnosťou, že im chceme pomôcť. Predstavili nám, v čom bude spočívať naša služba, a podpísali sme dobrovoľnícku zmluvu.
 
Naša služba je jednoduchá, ale práve v tej jednoduchosti je krása. Slúžime na oddelení dlhodobo chorých (LDCH) alebo na ZOS (Zariadenie opatrovateľskej služby), alebo vypomáhame s administratívou pri očkovaní alebo testovaní antigénovými testami. „Dnes ste mi urobili Vianoce. Tak veľmi som chcela ísť na Vianoce na sv. spoveď...“ počul som z úst jednej milej starkej po tom, čo som ju vyspovedal.
 
Radosť ukrytá v maličkostiach
 
Pri službe starým a chorým stačí naša jednoduchá prítomnosť, počúvať, zaujímať sa o nich, pomodliť sa s nimi, zaspievať, vyspovedať ich, doniesť im Eucharistiu. Sú vďační aj za málo, veď už od marca minulého roka nemôžu prijímať návštevy. Zároveň nás vedia aj oni obohatiť svojimi životnými skúsenosťami a príbehmi.
 
Aj v administratívnej službe stretávame hodnotných ľudí. Sú to obetaví zdravotníci, ktorí od začiatku pandémie pracujú v nemocnici tam, kde ich aktuálne treba. Keďže niektoré oddelenia kvôli Covidu museli dočasne pozastaviť svoju prácu (napr. rehabilitačné odd.), títo zdravotníci nezriedka s úsmevom na tvári idú tam, kde je aktuálne najväčšia potreba. S nimi sa tiež popri práci veľakrát dobre porozprávame a vzájomne sa obohatíme a povzbudíme.
 
Blízkosť v dobe odlúčenia
 
„Po skúsenosti v nemocnici teraz viac obdivujem zdravotníkov v tých skafandroch, vojakov stojacich na zime a diecéznych kňazov za to, ako to vedia so staršími ľuďmi,“ zhodnotil Vilo Riško SDB. A čo je na tejto obyčajnej službe neobyčajné? Že Pán Boh aj napriek lockdownu alebo možno vďaka nemu vie zorganizovať stretnutia ľudí, ktoré by sa za bežných okolností neboli udiali, a čo viac, tí ľudia si navzájom pomôžu, obohatia sa. Napríklad aj my, saleziáni, ktorí sme poslaní do služby mladým, sme zrazu uprostred starých a chorých a vzájomne sa povzbudíme a obohatíme sa.
(14:21, D. Felber SDB)
Diskusia
Pridať komentár