Skončila vám platnosť občianskeho preukazu? Na nový si budete musieť počkať

1033x
13. Január 2021
Prehľad režimu pracovísk ministerstva vnútra
Vybavia žiadosti len v prípade straty alebo krádeže  
 
V súvislosti s nepriaznivým vývojom situácie spojenej s koronavírusom upravilo ministerstvo vnútra úradné hodiny aj možnosti vybavovania nielen v klientskych centrách a na okresných úradoch, ale takisto aj na cudzineckej polícii či na niektorých útvaroch okresných riaditeľstiev Policajného zboru.
 
Pracoviská sú verejnosti dostupné len dopoludnia, a to počas pracovných dní v čase od 08:00 do 12:00. Počas mimoriadnej situácie sa platnosť mnohých dokladov, osvedčení či lehôt predlžuje.
 
Doklady a evidencie
 
Policajné oddelenia dokladov majú aktuálne obmedzenú agendu len na prijímanie žiadostí o vydanie odcudzených či stratených občianskych a vodičských preukazov, v prípade pasov len žiadostí v zrýchlenej lehote.
 
Evidencia vozidiel naďalej vybavuje iba elektronicky objednané osoby a od pondelka vykonáva len nevyhnutné evidenčné úkony, ako sú prihlasovanie vozidiel do evidencie, vrátane vozidiel jednotlivo dovezených, priama zmena držby vozidla v rámci okresu, prevod držby vozidla na inú osobu a vydávanie duplikátov dokladov a tabuliek pri ich strate či odcudzení.
 
Oddelenia dokladov prijímajú len:
  • žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu po jeho strate/odcudzení,
  • žiadosti o vydanie vodičského preukazu po jeho strate/odcudzení, platí aj pre vodičské preukazy vydané v zahraničí,
  • žiadosti o vydanie cestovného pasu len v zrýchlenej lehote do 2 a 10 pracovných dní za príslušný správny poplatok.
Výnimočné možno prijať aj žiadosť o vydanie dokladu z iných dôvodov, súvisiacich so zabezpečením nevyhnutných životných potrieb.
 
Okresné úrady a klientske centrá
 
Okresné úrady budú prijímať osobné podania len za účelom výkonu podnikateľskej alebo obdobnej činnosti. V ostatných prípadoch je potrebné využívať elektronickú, telefonickú či písomnú komunikáciu. Zrušené sú aj všetky priestupkové pojednávania. Cudzinecká polícia nateraz zrušila stránkové hodiny
 
Cudzinecká polícia zrušila stránkové hodiny až do odvolania vzhľadom na to, že jej príslušníci boli vyčlenení na plnenie úloh v súvislosti s riešením pandemickej situácie. Klienti objednaní na konkrétny termín sa budú musieť znova objednať cez elektronický objednávací systém na najbližší voľný termín.
(14:20, minv.sk, red) 
Diskusia
Pridať komentár