Stropkov plánuje v roku 2021 zrealizovať viacero projektov, ktoré zvýšia kvalitu života v meste

518x
13. Január 2021
Prioritné rekonštrukcie
 
Zmenou prejde priestranstvo pred Mestským úradom, ale aj mestský park 
 
Uplynulý rok v znamení koronavírusu poznačil aj stropkovskú samosprávu, no aj napriek tomu sa mestu podarilo zrealizovať viacero úspešných projektov. V tejto línií chcú pokračovať aj v roku 2021.
 
Medzi priority na rok 2021 zaradili druhú etapu rekonštrukcie ulice Hrnčiarska od križovatky so Športovou po Poštovú ulicu. Naplánovaná je revitalizácia priestranstva pred Mestským úradom a samospráva je blízko podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie na revitalizáciu mestského parku, kde boli úspešní v cezhraničnom projekte s poľským mestom Bobowa.
 
Polopodzemné kontajnery
 
V rámci modernizácie odpadového hospodárstva plánujú vybudovať minimálne jedno nové stojisko polopodzemných kontajnerov. „Pokračovať chceme v rozširovaní siete verejného osvetlenia na uliciach Mlynská, Šandalská a Šarišská. Zamerať sa plánujeme aj na bytovú výstavbu – v réžii mesta chceme postaviť byty v rámci nadstavby obchodného domu Mier a záujem postaviť nové byty registrujeme aj od niekoľkých súkromných subjektov,“ povedal O. Brendza.
 
Druhý život pre mestské budovy
 
Rekonštruovať by sa malo ihrisko s umelou trávou v areáli ZŠ Mlynská a pripravujú aj rozšírenie škôlky v Bokši. V mestskej časti Sitníky chcú pokračovať v protipovodňových opatreniach. „V rámci dlhodobého projektu spojenia Stropkova a Svidníka cyklochodníkom by sme v roku 2021 mali urobiť prvý krok, a to spracovať projektovú dokumentáciu na túto stavbu, na ktorú máme vyčlenených 50 tisíc eur. Nové využitie by mali nájsť viaceré budovy vo vlastníctve mesta – napríklad bývalá ľudová škola umenia na ulici Mládeže či objekt pri kúpalisku, ktorý bol využívaný ako fitnescentrum a naposledy slúžil ako bar,“ uzavrel primátor O. Brendza.
(10:00, stropkov.sk)
Diskusia
Pridať komentár