V Logickej olympiáde pod taktovkou Prešovskej univerzity budú súťažiť takmer dve tisícky nadaných detí

396x
12. Január 2021
Jedinečná intelektuálna súťaž
Súťažiaci budú rozdelení do dvoch kategórií 
 
Začína sa celoslovenská súťaž určená nadaným žiakom základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska. Do 9. ročníka Logickej olympiády v školskom roku 2020/2021 zaregistrovali školy 1940 žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.
 
V kategórii A (žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ) je zaregistrovaných 849 intelektovo nadaných žiakov. V kategórii B (žiaci 5. - 9. ročníka ZŠ a žiaci osemročných gymnázií do 15 rokov) je spolu zaregistrovaných 1091 intelektovo nadaných žiakov.
 
Centrum nadaných
 
Mesto Prešov sa každoročne stáva centrom nadaných detí z celého Slovenska. Na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sa každoročne (od roku 2013) uskutočňujú celoslovenské finálové kolá Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Nadaní žiaci, úspešní riešitelia školských kôl, sa z rôznych častí Slovenska stretnú na finálovom podujatí.
 
Mimoriadne obľúbená súťaž Logická olympiáda je zameraná na logický, matematický a priestorový úsudok a tiež verbálne myslenie. Súťaží sa v dvoch súťažných kategóriách: žiaci 1. stupňa ZŠ (1. – 4. ročník ZŠ) a žiaci 2. stupňa ZŠ (5. – 9. ročník ZŠ). Okrem finálového kola a súťaže v logickom myslení je pri finalistov Logickej olympiády vždy pripravený aj zaujímavý workshop.
 
Atraktívny program
 
Logickú olympiádu však dopĺňajú aj ďalšie aktivity. V predvečer „veľkého finále“ súťaže nadaných je pre finalistov pripravený Večer talentov. Stretnutie nadaných žiakov, rodičov a učiteľov sa každoročne koná na Sigorde pri Prešove. Je určené súťažiacim zo vzdialenejších kútov Slovenska a jeho program je neobyčajne atraktívny.
 
Pripravená je kúzelná fyzika, spoločenské hry, netradičné matematické hry, hlavolamy, rébusy. Pre rodičov a učiteľov je pripravené odborné poradenstvo, špecifiká edukácie intelektovo nadaných žiakov, konzultácie a nechýbajú ani informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
 
Minulé ročníky mali veľký úspech 
 
Odborné prednášky z praxe
 
Súčasťou najväčšej súťaže pre nadané deti na Slovensku je aj odborný seminár Rozumieme nadaným, ktorý je určený učiteľom, psychológom, špeciálnym pedagógom, rodičom žiakov, študentom Pedagogickej fakulty PU v Prešove i laickej verejnosti. Hlavnou témou seminára sú príspevky prezentované odborníkmi z oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov.
 
Účastníci odborného stretnutia si vypočujú odborné prednášky, vystúpenia učiteľov z praxe a pohľad na vzdelávanie nadaných detí očami samotných detí. Na organizácii Logickej olympiády, odborných seminárov, projektov, výskumov, edukácii intelektovo nadaných žiakov sa spolupodieľa množstvo odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania nadaných detí či nadaných študentov stredných a vysokých škôl.
 
Ocenenie zásluh
 
Je každoročným zvykom organizátorov poďakovať a zablahoželať ľuďom, ktorí sa zaoberajú problematikou nadaných žiakov. Ocenení jednotlivci získali pamätnú plaketu Rozumieme nadaným. Tú sme doposiaľ udelili: Mgr. Renáte Kopilcovej, Mgr. Ingrid Storinskej, Mgr. Anne Petríkovej, PhDr. Irene Fazekašovej, PaedDr. Lucii Mikurčíkovej, PhD., BCBA, doc. RNDr. Alene Prídavkovej, PhD., doc. Ing. Jane Burgerovej, PhD., Mgr. Martine Mátychovej, PhD., PhDr. Jane Juráškovej, PhD., doc. PhDr. Vladimírovi Dočkalovi, CSc., študentom: Jánovi Kolárovi, Martinovi Klovaničovi, Martinovi Žemličkovi a slovenskému režisérovi prof. Jurajovi Jakubiskovi.
 
Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov, ktorú pravidelne organizuje Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Odbor školstva Okresného úradu v Prešove a mesto Prešov predstavuje jedinečnú intelektuálnu súťaž a patrí do portfólia projektov organizovaných celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným.
(18:10, presov.sk) 
Diskusia
Pridať komentár