Rekonštrukcie vo Svidníku pokračujú aj napriek koronakríze

440x
16. Október 2020
Opravy v meste neboli zastavené
Mesto pracuje aj na vybudovaní nových parkovísk 
 
Aktuálne začala rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Svidník na Ul. T. H. Ševčenka a pokračovať sa bude ulicami 8. Mája (dokončenie úseku od opravenej cesty) a generála Svobodu (chodník v smere od Makosu až po tzv. hnedák).
 
Úspešný víťaz súťaže, firma MOUREZ s.r.o. z Vranova nad Topľou, sa púšťa do opráv úsekov v celkovej cene diela 117 613, 57 eur. 
 
„Poslanci MsZ v roku 2019 prijali plán rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov na nasledujúce štyri roky. Kvôli korone kríze a teda výpadku z rozpočtu však bola suma na rok 2020 upravená na 150 000, 00 eur. Na zastupiteľstve 16. septembra 2020 bola jednohlasne schválená finančná výpožička zo „štátneho úveru“ vo výške výpadku daní – 260 000 eur. Tieto prostriedky budú použité aj na opravy komunikácií, tak aby sa pôvodne prijatý plán opráv a rekonštrukcií na rok 2020 naplnil v čo najväčšej miere a som veľmi rada, že opravy už nabehli do svojej realizačnej fázy," uviedla primátorka mesta Marcela Ivančová.
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať do 20. novembra 2020, čiže všetky úseky ulíc. Ul. T. H. Ševčenka - asfaltový koberec v rozsahu cca 1200 m2, Ul. 8. Mája - asfaltový koberec v rozsahu cca 1300 m2 a Ul. gen. Svobodu - asfaltový koberec v rozsahu cca 1700 m2.
 
Okrem týchto väčších úsekov sa pracuje aj na vybudovaní nových parkovísk a ak bude priať počasie, budú vybudované do konca roka aj s ďalšími úsekmi v meste Svidník.
(13:15, svidnik.sk) 
Diskusia
Pridať komentár
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.