Slávnostné odhalenie pamätníka a busty M.R. Štefánika v Poprade

826x
05. September 2020
Významná osobnosť slovenských dejín
Busta Miroslava Rastislava Štefánika 
 
Významnú osobnosť slovenských dejín – Milana Rastislava Štefánika pripomína už nielen názov ulice v Poprade, ale aj pamätník a busta nadživotnej veľkosti. Viac ako tri metre vysoký pamätník na Štefánikovej ulici pred Okresným súdom bol postavený a odhalený pri príležitosti jeho 140. výročia narodenia.
 
Mesto Poprad toto umelecké dielo venuje jeho vznešenej a večnej pamiatke.
 
Slávnostné odhalenie sa začalo na jeho počesť symbolickým preletom lietadiel z Aeroklubu Poprad ponad Štefánikovú ulicu a hymnou Slovenskej republiky v podaní Vladimíry Keselicovej a Radoslava Ivana.
 
Primátor Anton Danko následne svojim príhovorom pripomenul význam a dielo generála Štefánika.
 
140. výročie narodenia 
 
„V roku 140. výročia jeho narodenia si o to viac pripomíname túto najvýznamnejšiu osobnosť moderných slovenských dejín. Ani Poprad nie je výnimkou. Stojíme na Štefánikovej ulici a pridávame do mozaiky spomienok a úcty ďalší kamienok, ktorý vyjadruje vzťah nás, Popradčanov, k tomuto významnému politikovi, astronómovi, vojenskému letcovi, zakladateľovi československej štátnosti a prvému československému ministrovi vojny. Človek, ktorý bol elitou národa. Vzdelaním, pracovitosťou, odhodlaním. Na 40 rokov ho vyškrtli z dejín, nie však z našich sŕdc. Človek, ktorý si získal svoj národ činmi. Človek, aký sa narodí raz za dvesto rokov. Milovaný a obdivovaný. Chráňme si ho a nezabúdajme,“ povedal primátor.
 
Po príhovore slávnostne odhalil pamätník a bustu, ktorá bude mestu Poprad navždy pripomínať tohto najvýznamnejšieho Slováka.
 
POZRITE SI FOTOGALÉRIU:
 
Autorom busty s rozmermi meter krát meter je akademický sochár Ladislav Berák. Okrem nej sú súčasťou pamätníka aj dva kamenné bloky, ktoré majú symbolizovať priateľstvo a vzájomnosť Čechov a Slovákov, ako aj nalomené krídla, ktoré predstavujú Štefánikove lietadlo, ktorým žiaľ vzlietol posledný krát.
 
„Je to veľký pamätník, takže príprava celého projektu trvala dlhšie. Som veľmi rada, že naša generácia sa toho dožila. Myslím si že, táto osobnosť akou Štefánik bol si toto miesto u nás v Poprade určite zaslúži,“ skonštatovala riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková.
 
Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť 
 
Pred samotným pamätníkom je navrhnutá aj dláždená plocha, priestor v okolí pamätníka, samotný pamätník, ako aj chodníky a spevnené plochy v celom priestore, ktoré sú nasvietené. Súčasťou sú aj prvky drobnej architektúry. Priamo v pamätníku je integrovaná pietna plocha na uloženie kvetov a vencov s výrokom M. R. Štefánika „Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť.“
 
Celý priestor je pojatý ako malý mestský park. Samotné práce na osadení pamätníka sa začali na jar tohto roka a trvali päť mesiacov kvôli pandémií koronavírusu. Náklady na sadové úpravy, kamenný podstavec, spevnené plochy, chodníky, osvetlenie, odpadkové koše, lavičky a kamerový systém predstavujú 85 tisíc eur. Hodnota samotnej busty je 30 000 eur.
 
Na slávnostnom odhalení sa zúčastnili aj členovia spoločnosti M. R. Štefánika ako i Matice slovenskej.
 
Ruža menom Generál Štefánik 
 
Primátor mesta Anton Danko spolu s predsedníčkou Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika v Spišskej Novej Vsi, Ruženou Kormošovou, odhalili pamätnú tabuľu pri ruži s menom GENERÁL Štefánik. Ruža bola vyšľachtená v roku 1931 Jánom Böhmom z odrody Brilant. Samosprávy viacerých miest Slovenska vzdávajú výsadbou ruže hold generálovi Štefánikovi. Mesto Poprad je poctené, že vstúpilo do celoslovenskej akcie s názvom STO RUŽÍ pre ŠTEFÁNIKA.
 
Podľa slov primátora Antona Danka by M.R. Štefánikovi mal patriť v našich dejinách väčší význam a dôležitosť. „Pamätník a vzácna šľachtená ruža nám má pripomínať veľkú osobnosť našich dejín. Určite by sme sa o Štefánikovi mali viac rozprávať a zaujímať sa o jeho život a odkaz, ktorý nám zanechal. Je veľkým vzorom a Slováci sa majú z jeho života čo učiť“, uviedol primátor.
 
V závere slávnosti zaznela symbolická pieseň Keby som bol vtáčkom, ktorá bola obľúbenou piesňou M.R Štefánika. Slávnostné odhaľovanie busty a pamätníka sa konalo pod režisérskou taktovkou poslankyne MsZ a pedagogičky Tatiany Husárovej, ktorá na ňom spolupracovala so študentkami Strednej odbornej školy pedagogickej v Levoči.
 
„Dievčatá počas slávnosti symbolizovali našu vlajku a dvojkríž a neviem čomu inému by sa Milan Rastislav Štefánik viac potešil ako piatim nádherným slovenským devám, ktoré ju symbolicky predstavovali“, uviedla Tatiana Husárová.
 
Primátor Anton Danko sa jej v závere slávnostného programu osobne poďakoval a zagratuloval k výhre v prestížnej ankete Slovenka roka a za reprezentovanie nášho mesta.
(9:55, poprad.sk)
Diskusia
Pridať komentár