Ako dopadli bardejovské školy v celoslovenskom hodnotení?

4044x
17. December 2019
Najnovší rebríček ZŠ, SOŠ a Gymnázií za tento rok podľa výsledkov žiakov
Najlepšie z okresu dopadla ZŠ Komenského
 
Dnes (17.12.2019) zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) najnovšie výsledky celoslovenských školských rebríčkov za rok 2019.
 
„Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces. Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl,“ informuje INEKO.
 
Najlepšou základnou školou na Slovensku sa opäť stala Základná škola na Krosnianskej 4 v Košiciach. Hodnotených bolo spolu 675 základných škôl a o poradí rozhoduje najmä celoštátne testovanie deviatakov, piatakov a mimoriadne výsledky žiakov.
 
Z okresu Bardejov sa najlepšie umiestnila ZŠ Komenského Bardejov (102. miesto na Slovensku), ktorej k peknému umiestneniu pomohli mimoriadne výsledky ich žiakov v atletike. Nasleduje ZŠ Wolkerova Bardejov (213.), ZŠ B. Krpelca Bardejov (262.) a ZŠ s MŠ Hertník (335.), ktorá získala najviac bodov v okrese za testovanie 5 a monitor 9. Ďalšie miesta patria ZŠ sv. Egídia Bardejov (377.), ZŠ Vinbarg Bardejov (412.), ZŠ s MŠ Pod Vinbargom Bardejov (505.), ZŠ Raslavice (517.), ZŠ Kurima (543.), ZŠ Marhaň (617.), ZŠ Malcov (663.). Zvyšné ZŠ nášho okresu neboli vôbec hodnotené.
 
Medzi strednými odbornými školami dominuje Obchodná Akadémia z Trnavy. V Bardejove je s veľkým náskokom najlepšia Stredná priemyselná škola (131. miesto na Slovensku). Nasleduje Súkromná SOŠ (275.), Hotelová akadémia (277.), Spojená škola Štefánikova (280.) Spolu bolo hodnotených 346 SOŠ.
 
Najlepšie Gymnázium na Slovensku je Gymnázium J. Hronca v Bratislave. V Bardejove prvenstvo patrí Gymnáziu Leonarda Stöckela (78. miesto na Slovensku) pred Súkromným Gymnáziom (148.) Cirkevné Gymnázium a Gymnázium J. Henisha neboli hodnotené. Spolu bolo hodnotených 168 gymnázií.
 
Hodnotené boli školy so vzorkou v priemere aspoň 20 žiakov počas každého z uplynulých 4 rokov. Hodnotenie odráža dosiahnuté výsledky na dlhšom časovom horizonte, pričom v prípade ZŠ do hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 9 (váha 60 %), Testovania 5 (20 %) a mimoriadne výsledky oceňované ministerstvom školstva (20 %). Pri SOŠ nahradzujú Testovanie písomné maturity (40 %). Najvyššiu váhu pri SOŠ (50 %) má regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli. Napokon, mimoriadne výsledky majú pri SOŠ váhu 10 %. Pri gymnáziách berieme do úvahy tie isté ukazovatele ako pri SOŠ, avšak vzhľadom na iné zameranie gymnázií majú tieto ukazovatele iné váhy, a to postupne 60, 25 a 15 %. Pri všetkých školách pritom berieme do úvahy údaje za posledné dostupné 4 školské roky (novšie údaje majú pri hodnotení vyššiu váhu).
 
Prehľad základných a stredných škôl je projekt inštitútu INEKO a jeho hlavným cieľom je poskytnúť širokej verejnosti informácie o dosahovaných výsledkoch všetkých slovenských základných a stredných škôl. Veríme, že lepšia informovanosť prispeje k efektívnejšej súťaži medzi jednotlivými školami, čo v konečnom dôsledku zvýši ich kvalitu.
(20:43, V. Novák)
Diskusia
Pridať komentár