Na mimoriadnom zastupiteľstve sa menila aj suma daní

1440x
05. December 2019
8. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Poslanci schválili aj zvýšenie poplatku za komunálny odpad
 
V priestoroch mestského úradu (MsÚ) konalo v poradí ôsme, tentokrát mimoriadne rokovanie mestského poslaneckého zboru.
 
Po úvodných procedurálnych otázkach poslanci jednomyseľne schválili Bianku Terjékovú a Viktóriu Kukľovú za nových členov – neposlancov dvoch komisií MsZ, namiesto predchádzajúcich členov, ktorí sa zo študijných dôvodov tohto členstva vzdali (Miriam Helena Hudáková a Tamara Valíčeková).
 
Ako prvý z radu návrhov na zmeny a doplnky Všeobecne záväzných nariadení mesta (VZN), ktoré boli hlavnými bodmi 8. mimoriadneho zasadnutia poslanci prerokovali Návrh zmien a doplnkov VZN o určení náležitostí miestnych daní.
 
V zmysle tohto návrhu sa zvyšuje výška sadzby dane zo stavieb na bývanie (t. j. rodinné domy) a sadzba za byty z 0,242 €/m² na 0,300 €/m² a pre mestské časti Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka z 0,225 €/m² na 0,290 €/m². Pre porovnanie – v Leviciach to v tomto roku bolo 0,307 €/m2, v Čadci 0,315 €/m2, v Michalovciach 0,26 €/m2, Vranove nad Topľou 0,23 €/m2, Spišskej Novej Vsi 0,21 €/m2, Rožňave 0,23 €/m2 a v Levoči 0,22 €/m2.
 
Po pomerne rušnej rozprave k tomuto bodu poslanci najprv schválili pozmeňujúci návrh poslanca Mareka Hudáka, aby sa sadzba dane za ubytovanie zvýšila z navrhovaných 1,20 € na osobu a deň na 1,50 €, ale neschválili ponechanie dane zo stavieb na podnikanie na pôvodnej úrovni. Pomerne živá diskusia sa rozprúdila aj okolo návrhu zmien a doplnkov VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poslanec Martin Šmilňák v rámci rozpravy predniesol návrh, aby sa sadzba poplatku pre fyzické osoby (občanov) upravila zo súčasného ročného poplatku pre osobu a rok z 27,01 € nie na 31,02 €, ale na rovných 30,00 €: aj tento pozmeňujúci návrh pätnástimi hlasmi poslanci schválili, rovnako ako aj predkladaný návrh ako celok.
 
V nasledujúcom priebehu poslanci prakticky bez rozpravy schválili sedem návrhov VZN mesta, vrátane VZN o poskytovaní dotácií z mestského rozpočtu.
 
V závere rokovania poslanci schválili aj Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky k 31.12.2018.
(10:25, ibardejov.sk)
Diskusia
Pridať komentár
Všetky práva vyhradené | Akékoľvek publikovanie alebo šírenie správ, fotografií a dát uverejnených na portáli ahojbardejov.sk je bez predchádzajúceho súhlasu porušením autorského zákona.