Zmena zriaďovateľa na Súkromnom gymnáziu v Bardejove

2742x
31. Júl 2019
Zmena zriaďovateľa na Súkromnom gymnáziu v Bardejove
Druhá zľava Renáta Tulejová, riaditeľka Súkromného gymnázia 
 
Slovenská vzdelávacia spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien (DSA) sa stane od 1. septembra 2019 novým zriaďovateľom Súkromného gymnázia na Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove. Zmenu zriaďovateľských kompetencií už potvrdilo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
Gymnázium bolo založené v roku 2004 a študuje v ňom 93 žiakov v štyroch triedach. Zapojilo sa úspešne aj do programu DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu), čo je komplexný rozvojový program pre mladých ľudí, ktorého história siaha až do roku 1956.
 
Ako povedal predseda Predstavenstva spoločnosti Deutsch-Slowakische Akademien Marek Nikel, nový zriaďovateľ hodlá využiť na bardejovskom gymnáziu svoje know-how a skúsenosti, ktoré získal jednak ako súčasť nadnárodnej vzdelávacej siete, ale aj počas piatich rokov svojho úspešného pôsobenia na Slovensku.
 
Plánuje skvalitniť predovšetkým výučbu jazykov. Popri zachovaní doterajšieho rozsahu štúdia anglického jazyka budú mať študenti možnosť výučby nemčiny, do ktorej sa zapoja aj lektori z partnerských nemeckých škôl.
 
Nový zriaďovateľ plánuje využívať pri výučbe nemeckého jazyka formu videokonferencií, to znamená, že študenti v Bardejove budú počas hodiny nemčiny naživo prepojení s lektorom v Nemecku. Ide o najmodernejšie metódy výučby jazykov tzv. e-learning a distance learning. DSA preto plánuje investovať aj do vybavenia jazykových učební.
 
DSA má ambíciu vytvoriť z bardejovského gymnázia elitnú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá pomôže pripraviť študentov pre ich neskoršie uplatnenie na odborných pozíciách špecialistov alebo riadiacich pozíciách
 
Ako zdôraznil M. Nikel, ďalšou prioritou nového zriaďovateľa má byť väčší dôraz na študijné predmety, ktoré rozvíjajú logické myslenie a kreativitu, aby boli absolventi gymnázia po maturite čo najlepšie pripravení na štúdium na vysokých školách u nás ale aj v zahraničí.
 
DSA má ambíciu vytvoriť z bardejovského gymnázia elitnú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá pomôže pripraviť študentov pre ich neskoršie uplatnenie na odborných pozíciách špecialistov alebo riadiacich pozíciách.
 
Škola by tak zároveň reagovala na nové požiadavky trhu práce, súvisiace s priemyselnou revolúciou Industrie 4.0., čiže postupujúcou robotizáciou a automatizáciou, ktorá mení nároky na vedomosti a zručnosti potrebné na trhu práce.
 
Meniace sa nároky sa budú dotýkať aj formy štúdia a jeho obsahu na vysokých školách v tuzemsku aj zahraničí. DSA má ambíciu napomôcť študentom v lepšej orientácií toho, čo budú pri svojom neskoršom štúdiu a profesijnom živote potrebovať.
 
 V závere uplynulého školského roka Súkromné gymnázium navštívil veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku
 
Pre učiteľov a študentov bardejovského gymnázia budú pripravené výmenné pobyty a stáže na partnerských školách a odborných školiacich strediskách u nás i v Nemecku. Budú sa tiež môcť tešiť na zaujímavé stretnutia a diskusie s poprednými slovenskými manažérmi, diplomatmi a akademikmi, dodáva Marek Nikel.
 
Nový zriaďovateľ bardejovského gymnázia - spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien je najväčším prevádzkovateľom súkromných materských, základných a stredných škôl na Slovensku. Spravuje u nás celkovo 10 škôl.
 
DSA vznikla ako dcérska spoločnosť nemeckého vzdelávacieho koncernu EBG – Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft so sídlom v Magdeburgu.
(19:55, R. Tulejová, riaditeľka Súkromného gymnázia)
Diskusia
Pridať komentár