Asad Akbari: Do Európy za to dobré, čo doma máme

2575x
20. Máj 2019
Milí priatelia,
volám sa Asad Akbari a uchádzam sa o vašu priazeň vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré budú 25. mája 2019. Som členom predsedníctva strany DOMA DOBRE, ktorej prioritou je poľnohospodárstvo a rozvoj slovenského vidieka.
 
Som poľnohospodár a neustále obhajujem poľnohospodársku prvovýrobu. Rád by som pokračoval v obhajovaní záujmov slovenského vidieka aj v Európskom parlamente.
 
Vyštudoval som veterinárne lekárstvo na univerzite v Košiciach, od skončenia štúdia sa venujem poľnohospodárskej výrobe a som spoluzakladateľom chovu mäsového dobytka. Na našej farme prevádzkujem certifikovanú ekologickú poľnohospodársku výrobu. Aktuálne sa venujem aj štúdiu posledného ročníka na právnickej fakulte, popri tom pracujem ako jediný oficiálny tlmočník a prekladateľ z perzského jazyka na Slovensku.
 
Výživa a zdravé potraviny sú základom zdravia obyvateľstva. Preto by mali byť prioritou každej krajiny a preto ako členský štát Európskej únie máme povinnosť starať sa o to, aby sme pre našich výrobcov potravín vytvorili rovnaké podmienky ako majú ostatné krajiny európskeho spoločenstva.
 
Konkurencieschopnosť. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska výroba je dlhodobo finančne poddimenzovaná a preto nedokáže konkurovať okolitým štátom Európskej únie. Dlhodobo sme diskriminovaní staršími členskými štátmi, ktoré podporujú vývoz svojich druhoradých potravín k nám. Nechceme byť druhoradým členom únie ale rovnocenným členským štátom s rovnakými právami a povinnosťami. Chceme uplatňovať svoje práva, ktoré nám umožňuje európska legislatíva.
 
Európska únia a Slovensko. Slovensko už dve volebné obdobia nemá svojho poľnohospodárskeho zástupcu v Európskom parlamente. V Európskom parlamente nemá kto reprezentovať a tlmočiť potreby a požiadavky slovenského vidieka. Práve v tomto období, keď sa tvorí nová Spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie na roky 2021-2027, je veľmi dôležité, aby Slovensko malo svojho zvoleného zástupcu v Európskom parlamente. V prípade môjho zvolenia do Európskeho parlamentu budem preto obhajovať záujmy SR v oblasti rozvoja vidieka, ochrany domáceho trhu, podpory domácej výroby a podpory slovenskej potravinovej sebestačnosti.
 
V sobotu 25. mája 2019 nás čaká zásadné rozhodnutie, ktoré môže ovplyvniť naše fungovanie na ďalšie obdobie v rámci Európskej únie. Strana DOMA DOBRE, za ktorú kandidujem a ktorej som členom, je historicky prvá strana, ktorá za svoje priority považuje poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.
 
Priatelia, som v prvom rade poľnohospodár a rád by som sa dožil toho, aby všetci slovenskí poľnohospodári nemuseli neustále obhajovať svoju ťažkú pozíciu a zachraňovať prvovýrobu raz pred krachom mliekového odvetvia, potom pred cenovými nožnicami, potom pred svojou nekonkurencieschopnosťou voči iným štátom Európskej únie.
 
Na pôde Európskeho parlamentu sa pre slovenské poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka dá spraviť naozaj veľa. Preto vás prosím využite svoje právo a poďte 25. mája 2019 voliť. Strana DOMA DOBRE má číslo 22 a ja mám na jej kandidátke číslo 14. Verím, že spoločne dosiahneme zmenu, ktorú slovenský vidiek a poľnohospodárstvo, ale aj regionálny rozvoj, zamestnanosť na vidieku a životná úroveň ľudí vo vidieckych oblastiach tak veľmi potrebujú.
 
Nenechajte o Slovensku rozhodovať iných. Slovensko nie je malá ani nevýznamná krajina. Aj v týchto voľbách to spolu môžeme dokázať.
 
Asad Akbari, poľnohospodár a kandidát DOMA DOBRE (22) vo voľbách do Európskeho parlamentu,
číslo 14.
Objednávateľ: DOMA DOBRE, Plavecké Podhradie 258, 906 36 Plavecké Podhradie, SR, IČO: 30794331
Dodávateľ: Mgr. Jozef Mačejovský, Laca Novomeského 5, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, IČO: 50098896
(18:51, inzercia)
Diskusia
Pridať komentár