Školy otvorili svoje brány, privítali prváčikov, menil sa aj jeden riaditeľ

2543x
04. September 2017

Školákom sa opäť začína vyučovanie

 

Prváčikovia sa do školských lavíc tešili

 

Po dvojmesačnom oddychu otvárili svoje brány materské, základné a stredné školy aj na území okresu Bardejov. Do školských lavíc po prvý raz zasadli prváčikovia. Nový školský rok prinesie aj niekoľko zmien vo výchovno-vzdelávacom procese.

Takmer 671-tisíc žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska sadlo po dvojmesačnej prestávke 4. septembra do školských lavíc. Ide o približne 435-tisíc žiakov základných škôl a 202-tisíc stredoškolákov, v špeciálnych základných a stredných školách začína nový školský rok takmer 34-tisíc žiakov. Do základnej školy po prvýkrát nastúpi cca 60-tisíc prváčikov, čo predstavuje počet na úrovni minulého školského roka a nárast o 5-tisíc žiakov v porovnaní s rokom 2010.

Reportáž

 

4. ZŠ privítala nových žiakov

Svoje brány v Bardejove otvorili všetky materské, základné a stredné školy. Na jednej z najlepších ZŠ v Bardejove, ZŠ Bartolomeja Krpelca, sa zišli prváci spolu s rodičmi i starší žiaci v areáli školy o ôsmej hodine ráno. Po zaznení Slovenskej hymny, prečítaní básne sa slova ujal riaditeľ školy Ivan Bandurič, ktorý privítal všetkých prítomných.

„Srdečne vás vítam na slávnostnom otvorení nového školského roka, zvlášť vítam našich prváčikov. Pozrite sa okolo seba, milí prváci, toto všetko sú vaši noví spolužiaci. Vitajte v našej školskej rodine. Prajem vám veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávite v našej škole. Nebojte sa, už skoro zistíte, akí ste šikovní, čo všetko viete. Na konci školského roka budete vedieť čítať, písať, počítať a získate veľa nových poznatkov. Vítam aj nových žiakov, ktorí prišli do piateho ročníka, žiakov športových tried šiesteho a siedmeho ročníka i ostatných žiakov, ktorí prišli na našu školu. Spomenul by som žiakov zo ZŠ Hažlín, ktorých je dvadsať. Verím, že si na našu školu zvyknete a budete ju mať radi.“

 

Žiaci sa zišli v areáli školy, odtiaľ sa rozišli do svojich tried

 

Nasledoval príhovor zástupkyne školy a školská hymna. Po nej sa už žiaci rozutekali do svojich tried. Pozornosť pútali najmenší – prváčikovia, ktorí na svoj veľký deň prišli spolu s rodičmi.

 

Mnohí už vedia čítať

„Na prvákov som sa veľmi tešila. Sú to malé detičky, ktoré treba usmerňovať, ktoré treba viesť, lebo sú veľmi múdre a už zo škôlky prichádzajú s mnohými vedomosťami. Ja sa teším práve na to, že každé dieťa je iné a pri každom budem nachádzať tú jeho správnu cestu. Nedá sa s každým robiť rovnako, jednou metódou. Ku každému treba pristupovať inak. Od zajtra už začíname tvoriť. Čítať ešte nie, musím zistiť, či vedia čítať, lebo mnohí prichádzajú zo škôlky s tým, že už vedia čítať,“ prezradila Ingrid Boronová, nová triedna učiteľka 1. A triedy. 

 

Na Vinbargu nový riaditeľ

Prvýkrát pred žiakov predstúpil nový riaditeľ na ZŠ Vinbarg, miesto po dlhoročnom riaditeľovi Petrovi Maslejovi prevzal Igor Drotár. Primátor mesta počas prvého školského dňa navštívil viacero školských zariadení. Po niekoľkých rokoch sa dnes na Radničnom námestí neuskutočnil Deň prváka, ten si spravila každá škola zvlášť. 

 

Viaceré zmeny

Zmeny prináša novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Od 1. septembra sa bude príspevok na dopravu poskytovať aj žiakom ZŠ a špeciálnych ZŠ, ktorí pochádzajú z obcí, kde je zriadená základná škola, ale nie s vyučovacím jazykom, v ktorom sa chce žiak vzdelávať. Ak v takomto prípade bude žiak cestovať do najbližšej školy s daným vyučovacím jazykom, bude mať nárok na príspevok na dopravu.

V gymnáziách je zase možné od 1. septembra vytvárať skupiny žiakov v predmetoch cudzí jazyk, informatika, náboženstvo, telesná a športová výchova a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických cvičení a projektov aj spájaním žiakov rôznych tried toho istého ročníka s najvyšším počtom 23 žiakov. Doteraz platný štátny vzdelávací program umožňoval v týchto predmetoch len delenie v rámci triedy. Vytváranie skupín žiakov z rôznych tried v tom istom ročníku umožní účinnejšie a kvalitnejšie vzdelávanie, ako aj efektívnejšiu tvorbu rozvrhu.

 

Školákov čakajú v novom školskom roku aj viaceré prázdniny, najbližšie už koncom októbra.

- Jesenné: 30. október až 31. október 2017. Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2017.
- Vianočné: 23. december 2017 až 5. január 2018. Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2018.
- Polročné: 2. február 2018. Školské vyučovanie sa začne 5. februára 2018.
- Jarné: Košický a Prešovský kraj – 26. február až 2. marec 2018. Školské vyučovanie sa začne 5. marca 2018.

- Veľkonočné: 29. marec až 3. apríl 2018. Školské vyučovanie sa začne 4. apríla 2018.
- Letné: 2. júl až 31. august 2018. Vyučovanie sa začne 3. septembra 2018.

Dva mesiace prázdnin plné zážitkov a sladkého ničnerobenia sú už minulosťou. Príjemný ranný chlad nenápadne, ale jednoznačne oznamuje, že prichádza jeseň. Jej príchod je každoročne spojený s rovnakým rituálom – školy otvárajú po dvoch mesiacoch prázdnin svoje brány a vítajú žiakov.

(10:55, red)

 

1319
Diskusia
Pridať komentár